Företag i Växjö kommun (14 902 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

G

I

J

K

L

R

T

U

V

Å

Ö

Snabbfakta

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och här finns 16 036 företag verksamma varav 2 404 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Växjö finns det 7 303 aktiebolag, 172 handelsbolag, 34 kommanditbolag och 6 104 enskilda firmor samt 2 423 övriga bolag.

  • I Växjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 109 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 7 303 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 13 047 KSEK vilket är 28,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 68 konkurser skett men 2 404 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Växjö kommun är 7,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 1 434 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 34 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Växjö kommun på plats 3 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 68 st vilket räknat per invånare placerar Växjö kommun på plats 30 av 290.
  • Växjö kommun har 91 056 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 70 207 575 KSEK, vilket ger 771 KSEK per invånare och placerar Växjö på plats 72 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Växjö kommun blir detta 5 527 895 KSEK och per invånare 61 KSEK, vilket placerar Växjö på plats 64 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Växjö kommun har 36 750 793 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 36 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 138 918 KSEK i skatt, vilket ger 13 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Växjö kommuns aktiebolag plats 45 av 290 vad gäller inbetald skatt.