Företag i Växjö kommun (14 760 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

G

I

J

K

L

N

R

T

U

V

Å

Ö

Snabbfakta

Växjö kommun ligger i Kronobergs län och här finns 15 708 företag verksamma varav 2 374 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Växjö finns det 6 814 aktiebolag, 193 handelsbolag, 31 kommanditbolag och 6 253 enskilda firmor samt 2 417 övriga bolag.

  • I Växjö kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 89 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 6 814 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 11 955 KSEK vilket är 31,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 59 konkurser skett men 2 374 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Växjö kommun är 7,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 1 059 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 60 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Växjö kommun på plats 5 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 59 st vilket räknat per invånare placerar Växjö kommun på plats 40 av 290.
  • Växjö kommun har 91 056 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 58 830 939 KSEK, vilket ger 646 KSEK per invånare och placerar Växjö på plats 77 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Växjö kommun blir detta 4 784 537 KSEK och per invånare 53 KSEK, vilket placerar Växjö på plats 70 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Växjö kommun har 27 904 316 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 44 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 1 071 676 KSEK i skatt, vilket ger 12 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Växjö kommuns aktiebolag plats 49 av 290 vad gäller inbetald skatt.