Företag i Vårgårda kommun (2 139 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 243 företag verksamma varav 134 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vårgårda finns det 570 aktiebolag, 30 handelsbolag, 16 kommanditbolag och 1 263 enskilda firmor samt 364 övriga bolag.

  • I Vårgårda kommun finns det 1 aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 15 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 570 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 37 733 KSEK vilket är 107,5 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 134 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vårgårda kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har -108 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 289 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vårgårda kommun på plats 87 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Vårgårda kommun på plats 99 av 290.
  • Vårgårda kommun har 11 459 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 19 243 650 KSEK, vilket ger 1 679 KSEK per invånare och placerar Vårgårda på plats 13 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vårgårda kommun blir detta 4 258 452 KSEK och per invånare 372 KSEK, vilket placerar Vårgårda på plats 3 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vårgårda kommun har 1 446 871 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 163 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in - 3 413 KSEK i skatt, vilket ger - 0 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vårgårda kommuns aktiebolag plats 286 av 290 vad gäller inbetald skatt.