Företag i Vårgårda kommun (2 125 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vårgårda kommun ligger i Västra Götalands län och här finns 2 221 företag verksamma varav 146 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vårgårda finns det 539 aktiebolag, 32 handelsbolag, 16 kommanditbolag och 1 274 enskilda firmor samt 360 övriga bolag.

  • I Vårgårda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 14 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 539 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 25 651 KSEK vilket är 47,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 4 konkurser skett men 146 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vårgårda kommun är 10,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har -201 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 289 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vårgårda kommun på plats 80 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 4 st vilket räknat per invånare placerar Vårgårda kommun på plats 170 av 290.
  • Vårgårda kommun har 11 459 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 081 820 KSEK, vilket ger 1 054 KSEK per invånare och placerar Vårgårda på plats 20 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vårgårda kommun blir detta - 1 164 817 KSEK och per invånare - 102 KSEK, vilket placerar Vårgårda på plats 290 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vårgårda kommun har 1 371 777 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 171 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 77 599 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vårgårda kommuns aktiebolag plats 116 av 290 vad gäller inbetald skatt.