Företag i Vadstena kommun (1 331 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och här finns 1 387 företag verksamma varav 67 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vadstena finns det 494 aktiebolag, 22 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 583 enskilda firmor samt 278 övriga bolag.

  • I Vadstena kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 494 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 849 KSEK vilket är 55,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 67 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vadstena kommun är 11,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 213 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 7 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vadstena kommun på plats 244 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Vadstena kommun på plats 283 av 290.
  • Vadstena kommun har 7 413 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 469 287 KSEK, vilket ger 468 KSEK per invånare och placerar Vadstena på plats 134 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vadstena kommun blir detta 300 160 KSEK och per invånare 40 KSEK, vilket placerar Vadstena på plats 117 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vadstena kommun har 1 058 297 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 124 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 41 713 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vadstena kommuns aktiebolag plats 151 av 290 vad gäller inbetald skatt.