Företag i Vadstena kommun (1 343 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vadstena kommun ligger i Östergötlands län och här finns 1 407 företag verksamma varav 87 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vadstena finns det 524 aktiebolag, 20 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 581 enskilda firmor samt 275 övriga bolag.

  • I Vadstena kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 524 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 592 KSEK vilket är 58,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 87 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vadstena kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har -139 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 290 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vadstena kommun på plats 90 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Vadstena kommun på plats 235 av 290.
  • Vadstena kommun har 7 413 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 598 502 KSEK, vilket ger 485 KSEK per invånare och placerar Vadstena på plats 156 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vadstena kommun blir detta 282 202 KSEK och per invånare 38 KSEK, vilket placerar Vadstena på plats 127 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vadstena kommun har 1 020 207 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 139 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 41 938 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vadstena kommuns aktiebolag plats 160 av 290 vad gäller inbetald skatt.