Företag i Vaggeryds kommun (1 986 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och här finns 2 220 företag verksamma varav 154 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vaggeryd finns det 669 aktiebolag, 30 handelsbolag, 2 kommanditbolag och 1 165 enskilda firmor samt 354 övriga bolag.

  • I Vaggeryds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 21 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 669 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 16 845 KSEK vilket är 9,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 154 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vaggeryds kommun är 11,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har -3 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 268 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vaggeryds kommun på plats 120 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Vaggeryds kommun på plats 116 av 290.
  • Vaggeryds kommun har 13 834 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 10 241 983 KSEK, vilket ger 740 KSEK per invånare och placerar Vaggeryd på plats 79 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vaggeryds kommun blir detta 706 116 KSEK och per invånare 51 KSEK, vilket placerar Vaggeryd på plats 81 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vaggeryds kommun har 1 067 211 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 234 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 94 980 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vaggeryds kommuns aktiebolag plats 118 av 290 vad gäller inbetald skatt.