Företag i Vaggeryds kommun (2 015 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vaggeryds kommun ligger i Jönköpings län och här finns 2 238 företag verksamma varav 134 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vaggeryd finns det 653 aktiebolag, 31 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 1 209 enskilda firmor samt 341 övriga bolag.

  • I Vaggeryds kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 21 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 653 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 347 KSEK vilket är 11,0 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 134 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vaggeryds kommun är 11,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 117 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 120 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vaggeryds kommun på plats 226 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Vaggeryds kommun på plats 20 av 290.
  • Vaggeryds kommun har 13 834 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 11 105 207 KSEK, vilket ger 803 KSEK per invånare och placerar Vaggeryd på plats 44 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vaggeryds kommun blir detta 818 377 KSEK och per invånare 59 KSEK, vilket placerar Vaggeryd på plats 59 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vaggeryds kommun har 1 820 227 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 147 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 106 332 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vaggeryds kommuns aktiebolag plats 97 av 290 vad gäller inbetald skatt.