Företag i Valdemarsviks kommun (1 264 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och här finns 1 487 företag verksamma varav 70 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Valdemarsvik finns det 415 aktiebolag, 25 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 702 enskilda firmor samt 341 övriga bolag.

  • I Valdemarsviks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 3 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 415 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 966 KSEK vilket är 56,5 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 70 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Valdemarsviks kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har -11 nettoarbetstillfällen försvunnit hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 273 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Valdemarsviks kommun på plats 237 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Valdemarsviks kommun på plats 270 av 290.
  • Valdemarsviks kommun har 7 900 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 979 343 KSEK, vilket ger 377 KSEK per invånare och placerar Valdemarsvik på plats 205 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Valdemarsviks kommun blir detta 62 740 KSEK och per invånare 8 KSEK, vilket placerar Valdemarsvik på plats 285 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Valdemarsviks kommun har 1 006 708 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 157 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 9 341 KSEK i skatt, vilket ger 1 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Valdemarsviks kommuns aktiebolag plats 286 av 290 vad gäller inbetald skatt.