Företag i Valdemarsviks kommun (1 296 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Valdemarsviks kommun ligger i Östergötlands län och här finns 1 502 företag verksamma varav 73 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Valdemarsvik finns det 397 aktiebolag, 27 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 728 enskilda firmor samt 346 övriga bolag.

  • I Valdemarsviks kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 4 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 397 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 048 KSEK vilket är 53,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 73 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Valdemarsviks kommun är 11,8 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 61 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 135 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Valdemarsviks kommun på plats 241 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Valdemarsviks kommun på plats 232 av 290.
  • Valdemarsviks kommun har 7 900 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 841 035 KSEK, vilket ger 360 KSEK per invånare och placerar Valdemarsvik på plats 194 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Valdemarsviks kommun blir detta 129 855 KSEK och per invånare 16 KSEK, vilket placerar Valdemarsvik på plats 259 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Valdemarsviks kommun har 957 143 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 168 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 21 601 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Valdemarsviks kommuns aktiebolag plats 272 av 290 vad gäller inbetald skatt.