Företag i Vallentuna kommun (5 053 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och här finns 4 867 företag verksamma varav 422 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vallentuna finns det 2 118 aktiebolag, 146 handelsbolag, 44 kommanditbolag och 2 003 enskilda firmor samt 556 övriga bolag.

  • I Vallentuna kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 16 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2 118 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 7 009 KSEK vilket är 59,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 16 konkurser skett men 422 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vallentuna kommun är 8,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 466 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 40 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vallentuna kommun på plats 85 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 16 st vilket räknat per invånare placerar Vallentuna kommun på plats 104 av 290.
  • Vallentuna kommun har 33 144 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 714 395 KSEK, vilket ger 384 KSEK per invånare och placerar Vallentuna på plats 181 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vallentuna kommun blir detta 1 578 611 KSEK och per invånare 48 KSEK, vilket placerar Vallentuna på plats 90 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vallentuna kommun har 1 701 486 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 268 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 283 788 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vallentuna kommuns aktiebolag plats 80 av 290 vad gäller inbetald skatt.