Företag i Vallentuna kommun (5,084 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vallentuna kommun ligger i Stockholms län och här finns 4,910 företag verksamma varav 382 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vallentuna finns det 2,237 aktiebolag, 132 handelsbolag, 42 kommanditbolag och 1,945 enskilda firmor samt 554 övriga bolag.

  • I Vallentuna kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 17 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 2,237 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 6,007 KSEK vilket är 69.9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 23 konkurser skett men 382 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vallentuna kommun är 9.0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9.5 år. I kommunen har 315 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 76 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vallentuna kommun på plats 88 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 23 st vilket räknat per invånare placerar Vallentuna kommun på plats 47 av 290.
  • Vallentuna kommun har 33,144 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12,103,524 KSEK, vilket ger 365 KSEK per invånare och placerar Vallentuna på plats 208 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vallentuna kommun blir detta 693,286 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Vallentuna på plats 235 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vallentuna kommun har 1,837,943 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 261 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 134,880 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vallentuna kommuns aktiebolag plats 219 av 290 vad gäller inbetald skatt.