Företag i Varbergs kommun (10 763 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

G

H

K

L

R

S

T

U

V

Å

Ä

Snabbfakta

Varbergs kommun ligger i Hallands län och här finns 11 418 företag verksamma varav 914 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Varberg finns det 4 800 aktiebolag, 236 handelsbolag, 58 kommanditbolag och 4 537 enskilda firmor samt 1 787 övriga bolag.

  • I Varbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 70 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 4 800 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 906 KSEK vilket är 26,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 28 konkurser skett men 914 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Varbergs kommun är 9,5 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 712 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 66 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Varbergs kommun på plats 38 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 28 st vilket räknat per invånare placerar Varbergs kommun på plats 121 av 290.
  • Varbergs kommun har 62 651 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 54 052 303 KSEK, vilket ger 863 KSEK per invånare och placerar Varberg på plats 36 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Varbergs kommun blir detta 4 490 017 KSEK och per invånare 72 KSEK, vilket placerar Varberg på plats 45 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Varbergs kommun har 29 377 850 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 24 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 705 250 KSEK i skatt, vilket ger 11 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Varbergs kommuns aktiebolag plats 56 av 290 vad gäller inbetald skatt.