Företag i Varbergs kommun (10 887 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

B

F

G

H

K

L

R

S

T

U

V

Å

Ä

Snabbfakta

Varbergs kommun ligger i Hallands län och här finns 11 587 företag verksamma varav 811 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Varberg finns det 5 017 aktiebolag, 232 handelsbolag, 56 kommanditbolag och 4 487 enskilda firmor samt 1 795 övriga bolag.

  • I Varbergs kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 84 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 5 017 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 12 879 KSEK vilket är 29,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 25 konkurser skett men 811 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Varbergs kommun är 9,7 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 712 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 74 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Varbergs kommun på plats 46 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 25 st vilket räknat per invånare placerar Varbergs kommun på plats 171 av 290.
  • Varbergs kommun har 62 651 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 57 853 427 KSEK, vilket ger 923 KSEK per invånare och placerar Varberg på plats 43 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Varbergs kommun blir detta 4 370 348 KSEK och per invånare 70 KSEK, vilket placerar Varberg på plats 45 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Varbergs kommun har 40 190 103 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 19 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 608 376 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Varbergs kommuns aktiebolag plats 72 av 290 vad gäller inbetald skatt.