Företag i Vaxholms kommun (6 124 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vaxholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 2 769 företag verksamma varav 1 923 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vaxholm finns det 1 530 aktiebolag, 62 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 780 enskilda firmor samt 379 övriga bolag.

  • I Vaxholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 530 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 2 415 KSEK vilket är 86,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 1 923 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vaxholms kommun är 7,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 60 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 197 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vaxholms kommun på plats 1 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Vaxholms kommun på plats 127 av 290.
  • Vaxholms kommun har 11 798 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 076 549 KSEK, vilket ger 261 KSEK per invånare och placerar Vaxholm på plats 252 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vaxholms kommun blir detta 332 360 KSEK och per invånare 28 KSEK, vilket placerar Vaxholm på plats 175 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vaxholms kommun har 747 990 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 253 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 90 060 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vaxholms kommuns aktiebolag plats 99 av 290 vad gäller inbetald skatt.