Företag i Vaxholms kommun (6 088 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vaxholms kommun ligger i Stockholms län och här finns 2 904 företag verksamma varav 2 097 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vaxholm finns det 1 705 aktiebolag, 55 handelsbolag, 18 kommanditbolag och 748 enskilda firmor samt 378 övriga bolag.

  • I Vaxholms kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 705 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 2 409 KSEK vilket är 86,9 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 2 097 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vaxholms kommun är 7,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 46 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 210 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vaxholms kommun på plats 1 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Vaxholms kommun på plats 107 av 290.
  • Vaxholms kommun har 11 798 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 3 473 680 KSEK, vilket ger 294 KSEK per invånare och placerar Vaxholm på plats 247 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vaxholms kommun blir detta 408 310 KSEK och per invånare 35 KSEK, vilket placerar Vaxholm på plats 140 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vaxholms kommun har 814 941 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 245 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 87 165 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vaxholms kommuns aktiebolag plats 113 av 290 vad gäller inbetald skatt.