Företag i Vellinge kommun (6 989 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vellinge kommun ligger i Skåne län och här finns 6 554 företag verksamma varav 468 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vellinge finns det 3 669 aktiebolag, 154 handelsbolag, 44 kommanditbolag och 2 007 enskilda firmor samt 680 övriga bolag.

  • I Vellinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 29 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 669 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 814 KSEK vilket är 73,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 16 konkurser skett men 468 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vellinge kommun är 9,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 430 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 65 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vellinge kommun på plats 43 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 16 st vilket räknat per invånare placerar Vellinge kommun på plats 139 av 290.
  • Vellinge kommun har 35 688 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 15 931 147 KSEK, vilket ger 446 KSEK per invånare och placerar Vellinge på plats 168 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vellinge kommun blir detta 1 390 721 KSEK och per invånare 39 KSEK, vilket placerar Vellinge på plats 115 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vellinge kommun har 5 531 403 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 118 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 350 548 KSEK i skatt, vilket ger 10 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vellinge kommuns aktiebolag plats 69 av 290 vad gäller inbetald skatt.