Företag i Vellinge kommun (6 945 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vellinge kommun ligger i Skåne län och här finns 6 499 företag verksamma varav 529 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vellinge finns det 3 537 aktiebolag, 175 handelsbolag, 48 kommanditbolag och 2 060 enskilda firmor samt 679 övriga bolag.

  • I Vellinge kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 25 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 3 537 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 049 KSEK vilket är 76,8 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 24 konkurser skett men 529 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vellinge kommun är 8,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 268 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 140 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vellinge kommun på plats 35 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 24 st vilket räknat per invånare placerar Vellinge kommun på plats 32 av 290.
  • Vellinge kommun har 35 688 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 12 429 215 KSEK, vilket ger 348 KSEK per invånare och placerar Vellinge på plats 198 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vellinge kommun blir detta 1 040 639 KSEK och per invånare 29 KSEK, vilket placerar Vellinge på plats 172 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vellinge kommun har 5 258 917 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 120 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 275 316 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vellinge kommuns aktiebolag plats 97 av 290 vad gäller inbetald skatt.