Företag i Vetlanda kommun (4 553 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och här finns 4 773 företag verksamma varav 267 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vetlanda finns det 1 235 aktiebolag, 49 handelsbolag, 10 kommanditbolag och 2 680 enskilda firmor samt 799 övriga bolag.

  • I Vetlanda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 34 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 235 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 20 320 KSEK vilket är 9,2 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 8 konkurser skett men 267 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vetlanda kommun är 11,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 386 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 34 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vetlanda kommun på plats 191 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 8 st vilket räknat per invånare placerar Vetlanda kommun på plats 223 av 290.
  • Vetlanda kommun har 27 381 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 717 595 KSEK, vilket ger 830 KSEK per invånare och placerar Vetlanda på plats 55 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vetlanda kommun blir detta 1 346 245 KSEK och per invånare 49 KSEK, vilket placerar Vetlanda på plats 86 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vetlanda kommun har 5 009 924 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 98 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 223 082 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vetlanda kommuns aktiebolag plats 92 av 290 vad gäller inbetald skatt.