Företag i Vetlanda kommun (4 647 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vetlanda kommun ligger i Jönköpings län och här finns 4 868 företag verksamma varav 322 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vetlanda finns det 1 301 aktiebolag, 50 handelsbolag, 11 kommanditbolag och 2 715 enskilda firmor samt 791 övriga bolag.

  • I Vetlanda kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 34 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 301 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 19 251 KSEK vilket är 10,7 % över Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 6 konkurser skett men 322 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vetlanda kommun är 10,3 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,2 år. I kommunen har 219 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 138 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vetlanda kommun på plats 102 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 6 st vilket räknat per invånare placerar Vetlanda kommun på plats 242 av 290.
  • Vetlanda kommun har 27 381 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 22 312 026 KSEK, vilket ger 815 KSEK per invånare och placerar Vetlanda på plats 44 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vetlanda kommun blir detta 1 496 962 KSEK och per invånare 55 KSEK, vilket placerar Vetlanda på plats 67 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vetlanda kommun har 8 337 988 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 46 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 233 496 KSEK i skatt, vilket ger 9 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vetlanda kommuns aktiebolag plats 79 av 290 vad gäller inbetald skatt.