Företag i Vilhelmina kommun (1 713 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och här finns 2 052 företag verksamma varav 95 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vilhelmina finns det 383 aktiebolag, 18 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 1 149 enskilda firmor samt 498 övriga bolag.

  • I Vilhelmina kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 383 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 4 889 KSEK vilket är 72,0 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 95 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vilhelmina kommun är 12,0 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 56 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 127 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vilhelmina kommun på plats 44 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Vilhelmina kommun på plats 210 av 290.
  • Vilhelmina kommun har 6 799 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 716 010 KSEK, vilket ger 252 KSEK per invånare och placerar Vilhelmina på plats 256 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vilhelmina kommun blir detta 140 866 KSEK och per invånare 21 KSEK, vilket placerar Vilhelmina på plats 224 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vilhelmina kommun har 532 108 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 235 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 22 302 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vilhelmina kommuns aktiebolag plats 253 av 290 vad gäller inbetald skatt.