Företag i Vilhelmina kommun (1 676 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vilhelmina kommun ligger i Västerbottens län och här finns 2 039 företag verksamma varav 83 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vilhelmina finns det 390 aktiebolag, 16 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 1 130 enskilda firmor samt 499 övriga bolag.

  • I Vilhelmina kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 390 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 243 KSEK vilket är 71,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 83 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vilhelmina kommun är 12,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 11 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 247 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vilhelmina kommun på plats 64 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Vilhelmina kommun på plats 268 av 290.
  • Vilhelmina kommun har 6 799 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 908 508 KSEK, vilket ger 281 KSEK per invånare och placerar Vilhelmina på plats 258 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vilhelmina kommun blir detta 73 643 KSEK och per invånare 11 KSEK, vilket placerar Vilhelmina på plats 279 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vilhelmina kommun har 579 403 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 227 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 15 465 KSEK i skatt, vilket ger 2 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vilhelmina kommuns aktiebolag plats 274 av 290 vad gäller inbetald skatt.