Företag i Vindelns kommun (1 541 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vindelns kommun ligger i Västerbottens län och här finns 1 635 företag verksamma varav 87 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vindeln finns det 305 aktiebolag, 16 handelsbolag, 4 kommanditbolag och 977 enskilda firmor samt 333 övriga bolag.

  • I Vindelns kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 305 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 10 260 KSEK vilket är 41,2 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 87 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vindelns kommun är 12,2 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 50 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 105 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vindelns kommun på plats 19 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Vindelns kommun på plats 259 av 290.
  • Vindelns kommun har 5 396 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 749 607 KSEK, vilket ger 510 KSEK per invånare och placerar Vindeln på plats 113 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vindelns kommun blir detta 280 899 KSEK och per invånare 52 KSEK, vilket placerar Vindeln på plats 72 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vindelns kommun har 648 960 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 171 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 43 645 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vindelns kommuns aktiebolag plats 88 av 290 vad gäller inbetald skatt.