Företag i Vingåkers kommun (1 201 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och här finns 1 282 företag verksamma varav 92 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vingåker finns det 338 aktiebolag, 22 handelsbolag, 8 kommanditbolag och 598 enskilda firmor samt 316 övriga bolag.

  • I Vingåkers kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 338 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 793 KSEK vilket är 49,6 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 2 konkurser skett men 92 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vingåkers kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 4 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 265 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vingåkers kommun på plats 205 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 2 st vilket räknat per invånare placerar Vingåkers kommun på plats 248 av 290.
  • Vingåkers kommun har 9 187 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 672 978 KSEK, vilket ger 291 KSEK per invånare och placerar Vingåker på plats 227 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vingåkers kommun blir detta 228 543 KSEK och per invånare 25 KSEK, vilket placerar Vingåker på plats 197 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vingåkers kommun har 1 696 796 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 89 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 39 973 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vingåkers kommuns aktiebolag plats 213 av 290 vad gäller inbetald skatt.