Företag i Vingåkers kommun (1 195 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Vingåkers kommun ligger i Södermanlands län och här finns 1 296 företag verksamma varav 92 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Vingåker finns det 345 aktiebolag, 25 handelsbolag, 7 kommanditbolag och 597 enskilda firmor samt 322 övriga bolag.

  • I Vingåkers kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 5 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 345 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 442 KSEK vilket är 48,4 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 5 konkurser skett men 92 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Vingåkers kommun är 11,4 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 129 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 47 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Vingåkers kommun på plats 189 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 5 st vilket räknat per invånare placerar Vingåkers kommun på plats 93 av 290.
  • Vingåkers kommun har 9 187 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 2 964 898 KSEK, vilket ger 323 KSEK per invånare och placerar Vingåker på plats 228 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Vingåkers kommun blir detta 213 664 KSEK och per invånare 23 KSEK, vilket placerar Vingåker på plats 219 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Vingåkers kommun har 1 624 965 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 104 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 51 221 KSEK i skatt, vilket ger 6 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Vingåkers kommuns aktiebolag plats 161 av 290 vad gäller inbetald skatt.