Företag i Ydre kommun (329 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och här finns 979 företag verksamma varav 45 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ydre finns det 194 aktiebolag, 8 handelsbolag, 3 kommanditbolag och 562 enskilda firmor samt 212 övriga bolag.

  • I Ydre kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 2 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 194 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 809 KSEK vilket är 66,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 0 konkurser skett men 45 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ydre kommun är 13,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 19 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 199 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ydre kommun på plats 124 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 0 st vilket räknat per invånare placerar Ydre kommun på plats 281 av 290.
  • Ydre kommun har 3 739 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 045 631 KSEK, vilket ger 280 KSEK per invånare och placerar Ydre på plats 237 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ydre kommun blir detta 69 906 KSEK och per invånare 19 KSEK, vilket placerar Ydre på plats 240 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ydre kommun har 333 070 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 223 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 15 674 KSEK i skatt, vilket ger 4 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ydre kommuns aktiebolag plats 219 av 290 vad gäller inbetald skatt.