Företag i Ydre kommun (323 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ydre kommun ligger i Östergötlands län och här finns 967 företag verksamma varav 37 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ydre finns det 198 aktiebolag, 6 handelsbolag, 1 kommanditbolag och 554 enskilda firmor samt 208 övriga bolag.

  • I Ydre kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 1 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 198 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 5 824 KSEK vilket är 68,3 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 1 konkurser skett men 37 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ydre kommun är 13,6 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 13 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 223 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ydre kommun på plats 179 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 1 st vilket räknat per invånare placerar Ydre kommun på plats 236 av 290.
  • Ydre kommun har 3 739 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 1 077 516 KSEK, vilket ger 288 KSEK per invånare och placerar Ydre på plats 250 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ydre kommun blir detta 63 563 KSEK och per invånare 17 KSEK, vilket placerar Ydre på plats 260 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ydre kommun har 319 869 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 226 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 11 939 KSEK i skatt, vilket ger 3 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ydre kommuns aktiebolag plats 257 av 290 vad gäller inbetald skatt.