Företag i Ystads kommun (4 668 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ystads kommun ligger i Skåne län och här finns 4 870 företag verksamma varav 345 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ystad finns det 1 929 aktiebolag, 88 handelsbolag, 28 kommanditbolag och 2 010 enskilda firmor samt 815 övriga bolag.

  • I Ystads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 30 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 929 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 9 514 KSEK vilket är 47,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 7 konkurser skett men 345 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ystads kommun är 10,1 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,4 år. I kommunen har 183 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 143 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ystads kommun på plats 99 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 7 st vilket räknat per invånare placerar Ystads kommun på plats 248 av 290.
  • Ystads kommun har 29 783 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 16 764 449 KSEK, vilket ger 563 KSEK per invånare och placerar Ystad på plats 122 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ystads kommun blir detta 1 364 964 KSEK och per invånare 46 KSEK, vilket placerar Ystad på plats 99 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ystads kommun har 5 746 296 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 89 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 227 302 KSEK i skatt, vilket ger 8 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ystads kommuns aktiebolag plats 104 av 290 vad gäller inbetald skatt.