Företag i Ystads kommun (4 677 st)

Postort - Postnummer (antal företag)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Snabbfakta

Ystads kommun ligger i Skåne län och här finns 4 834 företag verksamma varav 352 är nystartade bolag senaste 12 månaderna. I kommunen Ystad finns det 1 855 aktiebolag, 97 handelsbolag, 28 kommanditbolag och 2 034 enskilda firmor samt 820 övriga bolag.

  • I Ystads kommun finns det inga aktiebolag som omsätter över en miljard SEK och 26 aktiebolag som omsätter över 100 MSEK av kommunens 1 855 aktiebolag. Medelomsättningen i kommunens aktiebolag är 8 770 KSEK vilket är 49,7 % under Sverigesnittet. I kommunen har under de senaste 12 månaderna 10 konkurser skett men 352 nystartade företag har kommit till.
  • Genomsnittsålder på aktiva företag i Ystads kommun är 9,9 år att jämföra med Sverigesnittet på 9,1 år. I kommunen har 452 nettoarbetstillfällen skapats hos aktiebolagen. Per invånare ger detta plats 31 av de 290 kommunerna.
  • Om vi antar att nystartade företag delat med antal invånare är ett statistiskt mått på en företagsvänlig kommun kommer Ystads kommun på plats 135 av 290.
  • Antalet företagskonkurser är för senaste året 10 st vilket räknat per invånare placerar Ystads kommun på plats 179 av 290.
  • Ystads kommun har 29 783 invånare och kommunens aktiebolag omsatte år 2016 tillsammans 14 487 960 KSEK, vilket ger 486 KSEK per invånare och placerar Ystad på plats 123 av 290 kommuner.
  • Vad gäller sammanlagt resultat (EBITDA) för aktiebolagen i Ystads kommun blir detta 1 219 861 KSEK och per invånare 41 KSEK, vilket placerar Ystad på plats 114 av 290 kommuner.
  • Aktiebolagen i Ystads kommun har 4 961 140 KSEK i långfristiga skulder, vilket utslaget per kommuninvånare placerar kommunen på plats 99 av landets 290 kommuner med avseende på högst företagsskulder per invånare.
  • Aktiebolagen har betalt in 219 096 KSEK i skatt, vilket ger 7 KSEK i skatt per invånare för år 2016. Detta ger Ystads kommuns aktiebolag plats 104 av 290 vad gäller inbetald skatt.