Om datan

Lönestatistiken som visas på sidan är baserad på data från Statistiska centralbyrån (SCB). Den bygger på data från 2022 som bearbetades av SCB under 2023. Alla löner visas i svenska kronor som brutto-månadslöner innan skatt.

SCB delar in varje yrke i fyra olika kategorinivåer, där den lägsta nivån kan innehålla ett flertal yrken. Därför kan flera yrken se ut att ha samma lön då de är insamlade gemensamt som en egen SSYK 4-kategori. Läs mer om detta på SCB.

Yrken

Varje yrke har en sida på vilken du kan se lönestatistik och annan intressant fakta. Tyvärr finns det inte alltid tillräckligt med information från SCB för att kunna presenter all den data man vill ha på varje yrke. Viss data kan också vara sekretessbelagd. Detta är anledningen till att vissa yrken kan sakna data inom vissa delar eller i få fall saknar data helt. Detta anges på Ratsit Lönestatistik som "- kr" eller med en text som informerar om att data saknas.

Yrkeskategorier

Det finns tio huvudkategorier som alla yrken är indelade efter. Dessa bygger på det sätt som SCB delar in yrkeskategorierna (SSYK 1-siffra). 

Kategorier

 • Chefsyrken

 • Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens

 • Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande

 • Yrken inom administration och kundtjänst

 • Service-, omsorgs- och försäljningsyrken

 • Yrken inom lantbruk, trädgård, skogsbruk och fiske

 • Yrken inom byggverksamhet och tillverkning

 • Yrken inom maskinell tillverkning och transport m.m.

 • Yrken med krav på kortare utbildning eller introduktion

 • Militära yrken

Region

SCB inhämtar data per region. Detta motsvarar följande län:

 • Sydsverige: Blekinge och Skåne län

 • Småland med öarna: Gotlands, Kalmar, Kronobergs och Jönköpings län

 • Västsverige: Västra Götalands och Hallands län

 • Östra Mellansverige: Södermanlands, Uppsala, Västmanlands, Örebro och Östergötlands län

 • Stockholm: Stockholms län

 • Norra Mellansverige: Gävleborgs, Dalarnas och Värmlands län

 • Mellersta Norrland: Jämtlands och Västernorrlands län

 • Övre Norrland: Norrbottens och Västerbottens län

Statistik är statistik

Löner kan skilja sig på grund av en mängd olika faktorer. Olika yrken kan ha vissa specialiseringar som påverkar lönen uppåt eller nedåt. För enskilda arbetstagare kommer ålder, utbildning, erfarenhet och (tyvärr) kön att påverka lönen. För företag kommer ersättning variera utifrån vilka förmåner de erbjuder och var de befinner sig geografiskt.

Lönestatistiken som visas här är genomsnittslöner för grupper av människor. Det gör den användbar för att titta på generella trender mellan yrkesroller, och att lära sig vilka olika lönespann som kan finnas tillgängliga. Men kanske inte för att se vad en specifik person ska ha i lön för ett specifikt yrke.

Vill du däremot veta vad en specifik person tjänar? Då hittar du detta i Lönekollen!”