Sociala avgifter

<< Tillbaka till Ratsit A till Ö 

 

Vad är sociala avgifter?

De sociala avgifterna är det som finansierar vår sociala trygghet som till exempel pensioner, sjukpenning och arbetslöshetsersättning. Du skall vara socialförsäkrad i det land där du arbetar och det åligger arbetsgivare att betala sociala avgifter i form av arbetsgivaravgifter för varje anställd.

 

Hur mycket utgör de sociala avgifterna på lönekostnaden?

De sociala avgifterna beräknas på den anställdes bruttolön och låg under 2018 på 31,42%. Så om en person har 10.000 kr i bruttolön skall arbetsgivaren betala in 3.142 kr i sociala avgifter till Skatteverket. I bruttolönen räknas även förmåner och andra skattepliktiga kostnadsersättningar in. Är man egenföretagare betalar man in avgifterna i form av en egenavgift. Egenavgifterna utgör samma procent som arbetsgivare betalar in för sina anställda.

 

De sociala avgifterna består av:

  • ålderspensionsavgift

  • efterlevandepensionsavgift

  • sjukförsäkringsavgift

  • föräldraförsäkringsavgift

  • arbetsskadeavgift

  • arbetsmarknadsavgift

  • allmän löneavgift

 

 

Anders Johansson, VD på Ratsit, om att anställa svart arbetskraft och inte betala sociala avgifter

- Nackdelarna med att arbeta utan att betala skatt är många. Man tjänar inte ihop till sin pension, man har inte rätt till sjuk- eller föräldrapeng. Den arbetsgivare som anställer en person med svart lön betalar inte några sociala avgifter. Detta innebär att varken den som betalar ut eller tar emot svart ersättning bidrar till samhällets gemensamma försörjning säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

 

Läs mer om sociala avgifter på Skatteverkets hemsida. 

 

Lär dig mer om