Nya siffror från 2017: Kvinnor har 25 procent lägre inkomst än män i Sverige

Publicerad: 2018-04-19
Uppdaterad: 2021-01-29

Rikedomen ökar i Sverige, men kvinnorna hamnar på efterkälken. Inkomstskillnaderna har ökat i de flesta av Sveriges kommuner och i genomsnitt tjänar kvinnor nu ungefär en fjärdedel mindre än män. Ratsit har listat landets alla kommuner efter inkomstjämställdhet.

Att kvinnor generellt sett har lägre lön än män är ett väl dokumenterat faktum. Statistik från 2016 visar att kvinnor i genomsnitt har 12 procent mindre i lön jämfört med män. Det betyder 50 400 kronor mindre i plånboken om året. Vår statistik indikerar dock att skillnaderna i total inkomst är betydlig större.

Kvinnor har 25% lägre inkomst enligt Ratsits undersökning
25%
Så mycket mindre tjänar kvinnor i genomsnitt än män vid jämförelse av inkomst (2017).

Tittar man istället på löner mellan män och kvinnor som är lika gamla och som har samma yrken tjänar kvinnor runt 4,5 procent mindre i lön, säger Kristoffer Andersson, affärsutvecklare på Ratsit AB.

Skillnaderna i ren inkomst visar dock på ännu större differens. Inkomst innebär total inkomst av tjänst, näringsverksamhet och kapital. Vägs dessa siffror in så faller kvinnor betydligt längre bakom män. I genomsnitt har kvinnor 25 procent mindre inkomst än män i Sverige under 2017.

Det innebär att kvinnor får mellan 23 000 kronor upp till 457 000 kronor mindre i genomsnittlig årsinkomst, eller 20 000 kronor upp till 120 000 kronor mindre om vi tittar på medianinkomst, beroende på var du bor.

Datan visar även att inkomstklyftan mellan kvinnor och män ökar. Jämför vi årets inkomstdata med den från 2016 framkommer att cirka 130 kommuner har sett en ökning i inkomstskillnader mellan 5 procent hela vägen upp till 82 procent. Här är det särskilt två kommuner som sticker ut, Ystad och Gnosjö kommun, där skillnaden mellan män och kvinnor ökat med 64 000 respektive 71 000 kronor under det senaste året.

För att kartlägga hur inkomstjämställdheten ser ut i Sverige har vi gjort en sammanställning av medel- och medianinkomst för kvinnor och män i alla Sveriges kommuner. Med hjälp av denna data har vi utsett de mest och minst inkomstjämställda kommunerna i landet.

Kvinnor tjänar i genomsnitt
4,5%
mindre än män med samma yrke och ålder under (källa: Medlingsinstitutet).
Kvinnors inkomst är i genomsnitt
25%
lägre än mäns inkomst enligt inkomstdata hämtat från taxeringsår 2017.
Kvinnor får alltså mellan
23-457
tusen kr mindre i genomsnittlig årsinkomst, beroende på vilken kommun de bor i.

Uppgifterna ovan kommer från Ratsitkatalogen och bygger på ren inkomstdata från alla levande människor i Sverige som är 16 år och äldre, mellan år 2016-2017. För att istället hitta persondata, sök efter personer på Ratsit.

Ekonomisk jämställdhet i Sverige 2017

Lista över de fem mest och minst jämställda kommunerna sett till både medel- och medianinkomst. Procentsatserna i tabellen anger skillnaden i medelinkomst. Vissa kommuner kan med andra ord påvisa högre siffror gällande den enskilda medel- eller medianinkomsten.

Kommuner med högst och lägst skillnad i ekonomisk jämställdighet

Topp 5 mest jämställda kommunernaSkillnad Män/Kvinnor

01 Haparanda 9,74%
02 Övertorneå 12,10%
03 Årjäng 13,18%
04 Eda 14,14%
05 Strömstad 14,92%

Topp 5 minst jämställda kommunernaSkillnad Män/Kvinnor

01 Boxholm 34,75%
02 Vårgårda 34,47%
03 Markaryd 36,41%
04 Öckerö 33,21%
05 Oskarshamn 31,75%

Topp 20 kommuner: genomsnittlig inkomst

De 20 kommuner som är mest inkomstjämställda ligger främst i de norra och västra delarna av Sverige. Där kan vi se en inkomstskillnad på lägst 9,7 procent till högst 17,5 procent. Uttryckt i ren inkomst rör det sig om 27 711 kronor till 55 496 kronor per år.

Flera av topp 20-kommunerna ligger i Norrbottens, Värmlands, Jämtlands och Dalarnas län, medan några enstaka kommuner från Västerbotten, Västra Götaland och Västernorrland.

De flesta av kommunerna har lägre befolkning än genomsnittet i Sverige. Kommunerna har också en lägre medelinkomst än snittet i landet, det vill säga under 299 788 kronor, säger Kristoffer Andersson.

Kommun Län Antal
personer
Medelinkomst Män Medelinkomst Kvinnor Skillnad medelinkomst Kommun Skillnad medelinkomst
Laddar ...

Topp 20 kommuner: medianinkomst

När vi tittar på lägst skillnad i medianinkomst ser vi många upprepningar från förra listan, med 14 av 20 kommuner med lägst medelinkomstskillnad representerade även här. Haparanda och Övertorneå dyker upp på tredje och fjärde plats, med 10,4 respektive 13,5 procent lägre inkomst för kvinnor än män. Strömstads kommun har hoppat från en tiondeplats till högst upp i listan med en inkomstskillnad på -9,6 procent, vilket motsvarar 21 739 kronor lägre årsinkomst för kvinnor jämfört med medianen för män.

Det är fortfarande främst kommuner från Jämtland, Värmland och Norrbotten som återfinns i listan, men det är några intressanta tillskott. Vi kan bland annat se att två av Sveriges största kommuner, Malmö och Stockholm, är med på topp 20, säger Kristoffer Andersson.

I Malmö visar siffrorna på 15,9 och i Stockholm på 16,3 procents skillnad, motsvarande 32 899 kronor respektive 51 511 kronor i årsinkomst.

Kommun Län Antal
personer
Medianinkomst Män Medianinkomst Kvinnor Skillnad medianinkomst Kommun Skillnad medianinkomst
Laddar ...

Sveriges Topp 5 inkomstjämställda kommuner

De fem kommuner som har bäst resultat är Haparanda, Övertorneå, Årjängs, Strömstads och Åre kommun. Dessa kommuner visar lägst skillnader mellan män och kvinnor på både medelinkomst och medianinkomst. De har även bland de absolut lägsta medel- och medianinkomsterna i landet. Allra lägst är det i Eda kommun, där genomsnittlig årsinkomst ligger på 208 209 kronor.

Haparanda, Årjäng och Övertorneå har dessutom sett en minskning i inkomstskillnad sedan 2016. Den största förändringen har skett i Haparanda, där skillnaden minskat med 4 976 kronor i årsinkomst jämfört med föregående år.

Ett undantag är Eda kommun. Där har klyftan istället ökat med 8 575 kronor sedan 2016. Men trots det hamnar kommunen ändå bland de fem mest inkomstjämställda, säger Kristoffer Andersson.

Haparanda kommun

Population: 8 628
Medelinkomst män: 233 365 kr/år
Medianinkomst män: 213 055 kr/år
Medelinkomst kvinnor: 210 630 kr/år
Medianinkomst kvinnor: 190 811 kr/år
Skillnad medelinkomst: 9,74 % lägre för kvinnor
Skillnad medianinkomst: 10,44 % lägre för kvinnor

Övertorneå kommun

Population: 4 041
Medelinkomst män: 229 859 kr/år
Medianinkomst män: 227 955 kr/år
Medelinkomst kvinnor: 243 521 kr/år
Medianinkomst kvinnor: 197 057 kr/år
Skillnad medelinkomst: 12,10 % lägre för kvinnor
Skillnad medianinkomst: 13,55 % lägre för kvinnor

Årjängs kommun

Population: 8 614
Medelinkomst män: 223 765 kr/år
Medianinkomst män: 204 194 kr/år
Medelinkomst kvinnor: 194 270 kr/år
Medianinkomst kvinnor: 184 353 kr/år
Skillnad medelinkomst: 13,18 % lägre för kvinnor
Skillnad medianinkomst: 9,72 % lägre för kvinnor

Eda kommun

Population: 7 477
Medelinkomst män: 208 209 kr/år
Medianinkomst män: 208 307 kr/år
Medelinkomst kvinnor: 192 050 kr/år
Medianinkomst kvinnor: 179 568 kr/år
Skillnad medelinkomst: 14,14 % lägre för kvinnor
Skillnad medianinkomst: 13,80 % lägre för kvinnor

Strömstads kommun

Population: 11 246
Medelinkomst män: 262 033 kr/år
Medianinkomst män: 216 413 kr/år
Medelinkomst kvinnor: 222 950 kr/år
Medianinkomst kvinnor: 197 737 kr/år
Skillnad medelinkomst: 14,92 % lägre för kvinnor
Skillnad medianinkomst: 9,60 % lägre för kvinnor

 

Topp 20 kommuner med störst skillnad i genomsnittlig inkomst

De 20 kommuner med högst inkomstskillnad mellan män och kvinnor befinner sig i södra Sverige och tillhör främst Stockholms, Västra Götalands och Skåne län. Listan innehåller även några enstaka kommuner från Jönköpings, Kronobergs, Hallands och Östergötlands län. Dessa kommuner har en inkomstskillnad på mellan 33,1 till 47,6 procent, eller en skillnad från 109 500 kronor upp till 457 500 kronor om året.

Utöver det har de här kommunerna inte mycket gemensamt. Några är bland Sveriges största kommuner. Hälften av listan har större befolkning än medianen. Andra hälften av listan består av mindre kommuner, säger Kristoffer Andersson.

Sett till medelinkomst finns också de absolut högsta siffrorna bland dessa kommuner, men 6 av 20 har lägre medelinkomst än genomsnittet i landet.

Allra störst inkomstskillnad är i välbärgade Lidingö kommun, där differensen ligger på hela 47,6 procent, motsvarande 363 756 kronor i årsinkomst. En intressant detalj är att flera av kommunerna med störst inkomstskillnad också är de kommuner där kvinnor har högst medelinkomst i landet. Särskilt Danderyd kommun sticker ut med 548 051 i medelinkomst för kvinnor, samtidigt som kommunen har en inkomstskillnad på 45,5 procent.

Kommun Län Antal
personer
Medelinkomst Män Medelinkomst Kvinnor Skillnad medelinkomst Kommun Skillnad medelinkomst
Laddar ...

Topp 20 kommuner med störst skillnad i medianinkomst

I topp 20 listan över kommuner med störst skillnad mellan kvinnor och män i medianinkomst håller vi oss fortfarande främst i södra Sverige. Särskilt i Västra Götalands och Jönköpings län, som har fem respektive fyra kommuner representerade i listan. Ett undantag till de söderliggande länen är Dalarna som har två kommuner i topp 20.

Majoriteten av kommunerna i listan har en lägre medianinkomst än det svenska genomsnittet. Sett till storlek är det också främst små kommuner, säger Kristoffer Andersson.

Det gäller dock inte Tranås, Stenungssund, Ludvika och Oskarshamn som har större befolkning än medianen för Sveriges kommuner. Det är totalt fem kommuner som återvänder från listan över kommuner med högst medelinkomstskillnad, nämligen Markaryds, Boxholms, Öckerö och Vårgårda kommun. Markaryd är också den kommun som toppar listan, med 34,4 procent lägre medianinkomst för kvinnor, vilket motsvarar 90 601 kronor i årsinkomst.

 

Kommun Län Antal
personer
Medianinkomst Män Medianinkomst Kvinnor Skillnad medianinkomst Kommun Skillnad medianinkomst
Laddar ...

Sveriges Topp 5 sämst inkomstjämställda kommuner

Med fem kommuner som återkommer i topp 20 för inkomstskillnad i både medel- och medianinkomst är det tydligt vilka som placeras lägst i Sverige. Markaryd, Boxholm, Vårgårda, Öckerö och Oskarshamn har väldigt höga inkomstskillnader i såväl medel- som medianinkomst och motsvarar en skillnad på mellan 110 000 kronor till 135 000 kronor om året.

Samtliga av dessa kommuner återfinns även bland de kommuner där inkomstskillnaderna har ökat som mest under det senaste året, där Vårgårda sticker ut med en ökning på 49,1 procent motsvarande 39 000 kronor lägre årsinkomst för kvinnor jämfört med 2016.

Boxholms kommun

Population: 4 581
Medelinkomst män: 335 371 kr/år
Medianinkomst män: 297 146 kr/år
Medelinkomst kvinnor: 218 814 kr/år
Medianinkomst kvinnor: 199 044 kr/år
Skillnad medelinkomst: 34,75 % lägre för kvinnor
Skillnad medianinkomst: 33,01 % lägre för kvinnor

Vårgårda kommun

Population: 9 302
Medelinkomst män: 343 641 kr/år
Medianinkomst män: 298 706 kr/år
Medelinkomst kvinnor: 225201 kr/år
Medianinkomst kvinnor: 208 634 kr/år
Skillnad medelinkomst: 34,47 % lägre för kvinnor
Skillnad medianinkomst: 30,15 % lägre för kvinnor

Markaryds kommun

Population: 8 519
Medelinkomst män: 313 183 kr/år
Medianinkomst män: 263 241 kr/år
Medelinkomst kvinnor: 199 149 kr/år
Medianinkomst kvinnor: 172 640 kr/år
Skillnad medelinkomst: 36,41 % lägre för kvinnor
Skillnad medianinkomst: 34,42 % lägre för kvinnor

Öckerö kommun

Population: 10 693
Medelinkomst män: 409 397 kr/år
Medianinkomst män: 341 508 kr/år
Medelinkomst kvinnor: 273 447 kr/år
Medianinkomst kvinnor: 230 865 kr/år
Skillnad medelinkomst: 33,21 % lägre för kvinnor
Skillnad medianinkomst: 32,40 % lägre för kvinnor

Oskarshamns kommun

Population: 22 599
Medelinkomst män: 345 038 kr/år
Medianinkomst män: 313 199 kr/år
Medelinkomst kvinnor: 235 492  kr/år
Medianinkomst kvinnor: 220 011 kr/år
Skillnad medelinkomst: 31,75 % lägre för kvinnor
Skillnad medianinkomst: 29,75 % lägre för kvinnor

 

Sammanställning över ekonomisk jämställdhet i Sveriges alla 290 kommuner

Tabellen nedan visar på de olika kommunernas medel- och medianinkomster samt skillnader mellan kvinnor och män. Varje kommun är rankad efter sin position bland Sveriges 290 kommuner. Färgerna i tabellen är endast till för att du som läsare ska kunna se vilka som ligger över respektive under genomsnittet i Sverige. Du kan sortera tabellen genom att klicka på de blå rubrikerna ovanför kolumnerna.

Kommun Län Antal
personer
Medelinkomst Män Medelinkomst Kvinnor Skillnad medelinkomst Medianinkomst Män Medianinkomst Kvinnor Skillnad medianinkomst Kommun Skillnad M/K medelinkomst
Laddar ...

Om datan

Analysen är baserad på ren inkomstdata från alla levande människor i Sverige, från 16 år och uppåt, under perioden 2016 – 2017. All personuppgiftsdata som ligger till grund för rankingen är hämtad från Ratsitkatalogen, som redovisar data från Skatteverket. Datan reflekterar alltså inte några externa faktorer som inte finns representerad i Skatteverkets inkomstdata, till exempel inkomst från utlandet eller annan inkomst som är undantagen från beskattning i Sverige.

Vad påverkar inkomsten?

Inkomst är det totala belopp i kronor som du får från tjänst, näringsverksamhet och kapital. Faktorer som påverkar inkomstskillnaderna mellan män och kvinnor är bland annat att kvinnor ofta är verksamma i yrken som har lägre lönenivå än män, samt att kvinnor i större utsträckning arbetar deltid, tar längre föräldraledighet och vårdar sjuka barn. Kvinnor har även lägre ålderspension då andelen kvinnor som förvärvsarbetade hel eller deltid var betydligt lägre innan 1950 än vad det är idag.