Konkurser i Sverige dag för dag – Konkurserna minskade rejält i september

Publicerad: 2020-04-29
Uppdaterad: 2020-10-09

 

Under Covid-19 och den osäkerhet som följer drabbas Sveriges ekonomi hårt. Sedan krisen kom till Sverige har landet i stort, och vissa branscher i synnerhet, drabbats av en ökad mängd konkurser. Ackumulerat under våren 2020 såg vi över 500 fler konkurser än under samma period 2019 och över 700 fler än 2018. Juni är första månaden i år med ett minskat antal konkurser -1 %, eller 4 färre konkurser än i juni förra året, visar Ratsits sammanställning av antalet konkurser. I augusti minskade antalet konkurser med 22 % och under september minskade de ännu mer, med hela 33 %, vi såg 354 st konkurser i år jämfört med hela 532 st förra året.

 

Vi har kartlagt konkurser bland Sveriges aktiebolag under perioden mars-okt 2020 och jämfört det med samma period förra året. Siffrorna som redovisas i diagrammen uppdateras månadsvis med färsk statistik.

 

# konkurser i förrgår 13 Ner 18 vs föreg dag.

# konk okt 2020 120 hittills denna månad.

# konk okt 2019 677 under hela månaden.

# konk sept 2020 354 -33 % vs sept-19.

Ack # konkurser 5031 hittills 2020.

Ack # konkurser 5290 jan-okt 2019.

 

Antalet konkurser – dag för dag och månad för månad

Hur krisen drabbar företagens ekonomi kan ändras fort. Därför uppdaterar vi det dagliga diagrammet med siffror på antalet konkurser. Du kan även se statistik månad för månad, och jämföra mot samma perioder 2019. I antalet konkurser per dag ser vi en betydligt lägre nivå nu än under våren då Coronoa-pandemin slog till, se nedan.

 

Antal konkurser per dag 2 mars – 7 okt 2020

 

Antal konkurser per månad och jämförelse med 2019

  

 – Det är fantastiskt kul att notera ett trendbrott i juni. Samtidigt ska vi komma ihåg att vi haft över 500 fler konkurser hittills i år jämfört med 2019. Kön av bolag som är på väg att gå i konkurs har därför troligen naturligt minskat, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

 

Ackumulerat antal konkurser i Sverige under 2020 och 2019

 

I september minskade konkurserna kraftigt för andra månaden i rad

Antalet konkurser i aktiebolag minskade i september med 33 % jämfört med 2019, en minskning med hela 178 st konkurser. Vi såg alltså en ännu större minskning än augustis nedgång med 22 %. 

 

Restaurang-, catering- och barverksamhet som haft det mycket tufft tidigare i år uppvisade en minskning från 56 till 32 st i år jämfört med förra året vilket är fantastiskt roligt att se, en minskning med 43 %. Andra branscher som också klarat sig bra i september är detaljhandel som minskat från 58 till 40 st konkurser, 31 % ner, fastighetsverksamhet som har minskat från 16 till 8 st, 50 % ner samt branschen handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar som minskat från 28 till 16 st, 43 % ner.

 

På kommunnivå ser vi stora procentuella minskningar för följande kommuner. Helsingborg minskade från 12 konkurser under förra året till 3 st i år, en minskning med 75 %. Sandviken hade 6 konkurser förra året, men ingen i år! Både Landskrona, Karlstad och Kalmar hade 6 konkurser under september förra året, men endast 1 konkurs i år, minskningar med 85 %.

 

I storstadsområdena var det blandat under september. Stockholm och Malmö uppvisar minskningar medan Göteborg såg ett ökat antal konkurser. I Stockholm minskade konkurserna från 119 till 77 st, en minskning med 35 %. I Malmö minskade de från 29 till 20 st, en minskning med 31 % och i Göteborg steg antalet konkurser från 24 st förra året till 32 st i år, en ökning med 33 %.

 

Konkurserna under juli ökade igen, med 6 % jämfört med 2019

Efter att vi såg en glädjande minskning av antalet konkurser under juni månad så ser vi tyvärr en ökning igen under juli månad. Under juli 2020 gick 6 % fler aktiebolag (26 st fler) i konkurs än under juli 2019. 

 

Arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster sticker ut med en dubblering av antalet konkurser från 7 till 14 st under juli månad. Däremot sticker dataprogrammering, datakonsultverksamhet o.d. ut på ett positivt sätt med en minskning från 17 konkurser förra året till 7 st i juli i år.

 

På kommunnivå såg vi stora procentuella ökningar och minskningar för följande kommuner. Sollentuna ökade från 1 konkurs under förra året till 7 st i år, en ökning med 600 %. Borlänge ökade från 1 till 6 st, upp 500 %. Linköping däremot såg 9 konkurser i juli 2019, men inte en enda i år! Sundsvall minskade också, från 9 st till 1 st, en minskning med 89 %.

 

Konkurserna under juni månad minskade jämfört med förra året

Juni är första månaden i år där antalet konkurser minskade jämfört med 2019. I juni 2019 gick 581 företag i konkurs, jämfört med 577 stycken i juni i år. Vi ser en minskning med 1 % av antalet konkurser under juni 2020. Under första halvan av månaden ökade fortfarande konkurserna jämfört med 2019, men under andra halvan har konkurserna minskat ordentligt.

 

Bland annat har restaurang- och hotellbranscherna klarat sig betydligt bättre i juni jämfört med de senaste månaderna, där restaurangbranschen endast ökat från 44 till 53 st konkurser och hotellbranschen från 2 till 3 st under juni månad. Andra branscher som sticker ut positivt är fastighetsservice samt skötsel och underhåll av grönytor som har minskat från 15 till 6 st konkurser, 60 % ner, fastighetsverksamhet som har minskat från 20 till 9 st, 55 % ner samt specialiserad bygg och anläggningsverksamhet som har minskat från 67 till 48 st, 28 % ner.

 

Mindre positiva branscher är juridisk och ekonomisk konsultverksamhet som har ökat från 3 till 12 st, en ökning med hela 300 %, resebyrå och researrangörsverksamhet som inte såg någon konkurs under 2019, men som i år haft 8 st samt sport- fritids- och nöjesverksamhet som har ökat från 2 till 10 st, en ökning med hela 400 %.

 

Samtliga storstadsområden ser minskningar. Stockholm har minskat från 149 till 139 st, en minskning med 7 %, Göteborg från 46 till 34 st, en minskning med 26 % och Malmö från 36 till 31 st, en minskning med 14 %.

 

Mindre kommuner som står ut med rejäla minskningar är Uppsala som minskat från 21 till 10 st, Haninge som minskat från 8 till 3 st, samt Kalmar som förra året hade 5 konkurser och endast uppvisar 1 konkurs i år. En kommun som står ut på ett negativt sätt är Borlänge som ökat konkurserna från 0 förra året till 6 st i år.

 

Konkurserna under maj i år ökar, men långsammare än under mars-april

I maj 2019 gick 600 företag i konkurs, jämfört med 683 stycken i maj i år. Vi ser en ökning på knappt 14 % fler konkurser under maj 2020. Det innebär att ökningstakten gått ner betydligt jämfört med perioden mars och april där ökningen under 2020 jämfört med 2019 var knappt 33%, eller 357 fler konkurser i år.

Speciellt restaurangbranschen som såg en ökning på nästan 160 % under mars och april i år har klarat sig betydligt bättre under maj månad, med en ökning på enbart 48 % från 2019. 65 bolag gick i konkurs i år jämfört med 44 st under förra året.

 

Hotell- och logiverksamhet som låg i topp under mars och april toppar fortfarande statistiken även under maj med en ökning av antalet konkurser under maj 2020 med hela 450 % jämfört med maj månad föregående år (11 st konkurser i år jämfört med 2 st förra året). Även branschen arbetsförmedling, bemanning och andra personrelaterade tjänster sticker ut under maj månad med 14 konkurser i år att jämföra med endast 4 st under maj 2019.

 

Under maj månad ser vi även en minskning av antalet anställda som förlorat jobbet i de bolag som gått i konkurs. I år har 1590 anställda drabbats jämfört med 1961 personer i maj 2019. Detta är även en klar förbättring mot hur det såg ut i mars-april som vi redovisar nedan.

 

Inte heller lika många stora bolag, sett till omsättning, har gått i konkurs i maj 2020 som under maj 2019. I maj förra året gick 67 bolag med en omsättning över 10 miljoner kronor i konkurs, medan det i år var 55 konkurser med en omsättning över 10 miljoner kronor. Detta är också en klar minskning jämfört med mars och april i år då 187 bolag med högre omsätning gick i konkurs som redovisas längre ner.

 

Kommuner med stor ökning av konkurser

Under maj månad i år uppvisar kommunerna Norrtälje, Eskilstuna, Uppsala och Mölndal en stor ökning av antalet konkurser. Norrtälje har ökat från 2 till 14 konkurser, dvs en ökning med hela 600 % jämfört med förra året. Eskilstuna kommun har ökat med 10 konkurser från 8 st under maj 2019 till 18 st under maj 2020. Mölndals kommun hade bara 1 konkurs under maj 2019, men har i år sett 8 konkurser, dvs en ökning med 700 %.

 

Antalet konkurser i Uppsala kommun har ökat från 6 till 23 st, en ökning med 280 % sedan maj 2019. Hela Uppsala län visar samtidigt en ökning från 13 konkurser under maj förra året till hela 34 st i år, en ökning med 160 %.

 

Finns det några kommuner i Sverige som klarat sig bra i år? Ja, det är faktiskt ett par svenska kommuner som sett rejäla minskningar av antalet konkurser. Sundsvalls kommun har sett en rejäl minskning från 10 konkurser förra året till 2 st i år och samtidigt har Örebro kommun sett ett minskat antal konkurser från 11 st under maj 2019 till bara 3 st i år.

 

Konkurserna under mars och april i år ökar samt drabbar större bolag jämfört med förra året

I mars 2019 gick 533 företag i konkurs, jämfört med hela 670 stycken i mars i år. Vi ser en ökning på över 25 % fler konkurser under mars 2020.

 

Under april månad har 774 företag gått i konkurs, jämfört med 556 stycken under april 2019. Det är en ökning på knappt 40 %, och alltså en ännu större ökning än den i mars. Dessutom är det inte mycket som pekar på att trenden kommer avta, utan det ser ut som att betydligt fler företag riskerar att gå i konkurs även under maj 2020 jämfört med maj 2019.

 

Ökningen av konkurserna är oroväckande stor, men vi ser också att många företag hittills kämpar sig igenom krisen hyfsat väl. Granskar vi detaljerna ser vi dock att fler stora bolag drabbats i år.

 

– Majoriteten av företagen kommer utan tvekan att kunna övervintra även om det blir tufft. Men de som drabbats hårt av reglerna om social distansering står inför konkurs. Räddar vi inte dem, och det kraftfullt och fort, kommer det att ta lång tid att bygga upp ett samhälle som kan erbjuda det vi hade i februari, säger Günther Mårder, VD på Företagarna

 

Antal anställda i bolagen som gått i konkurs

Under mars och april 2019 drabbades 3881 anställda av de konkurser som genomfördes. Under 2020 är den här siffran mycket högre och hela 6261 personer har drabbats av konkurserna under samma period i år. Det är en ökning med 61 %, eller 2380 fler som mist sina jobb i konkurser under 2020.

 

– Vi ser en oroande trend med så pass många människor som blir av med sina jobb – trots att regeringens stödpaket satts in för att förhindra just detta, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

 

Omsättning i bolagen som gått i konkurs

Sett till omsättning i bolagen som gått i konkurs ser vi att fler stora bolag drabbats i år än 2019. 

 

Under mars och april 2019 gick fler bolag som omsatte under 1 miljon kronor årligen i konkurs än under motsvarande period 2020. Under 2020 däremot är det betydligt fler bolag som omsätter över 10 miljoner kronor årligen som gått i konkurs under samma månader. 

 

År 2019 var det precis 99 bolag som omsatte över 10 miljoner som gick i konkurs under mars och april. För 2020 är denna siffra 187 bolag till dagens datum, alltså en ökning med 89 %.

 

 

 

Branscherna som är hårdast drabbade: Hotell- och restaurangbranscherna

Vissa branscher verkar hittills klara krisen väldigt bra, medan andra har drabbats extremt hårt. Konkurserna utslaget över alla branscher har ökat med knappt 33 % från mars och april 2019 till samma period i år. Men i vissa branscher är det betydligt dystrare siffror.

 

- Vi rör vi oss snabbt mot ett konjunkturläge för småföretagen som är jämförbart med den djupa lågkonjunkturen i början av 1990-talet eller under finanskrisen 2008-2009. Det krävs kraftfulla åtgärder från regeringen för att detta ska kunna vända. Omsättningsstödet för mars och april är en början men kommer inte räcka för att stoppa vågen av konkurser, säger Günther Mårder, VD på Företagarna. 

 

Hotell- och logiverksamhet – sju gånger fler konkurser

Hotell- och logiverksamhet har drabbats hårdast av alla med nästan sju gånger fler konkurser i mars och april i år jämfört mot förra året. Förbud mot stora folksamlingar, rekommendationer om att hålla sig hemma och stängda gränser gör att väldigt få besöker eller bor på hotell.

 

100 fler restauranger har gått i konkurs

Restaurangbranschen sticker också ut med hela 163 konkurser under mars och april i år. Jämfört med förra årets 63 konkurser under samma period är det en ökning på närmare 160 %. Att folk håller sig isolerade hemma drabbar krogar och restauranger väldigt hårt, vilket också kan förklara varför så många anställda blivit drabbade av årets konkurser. Denna bransch sysselsätter många.

 

Sist sticker även sport-, fritids- och nöjesverksamhet ut med nästan en tredubbling av antalet konkurser i mars och april i år jämför med samma period förra året. En ökning från 5 konkurser under perioden i 2019 till 18 konkurser under samma period i år. 

 

Vi har valt att exkludera branscher där skillnaden mellan perioderna är 1-3 konkurser eftersom det är för små skillnader för att dra några slutsatser, även om det kan bli stora skillnader i procent.

 

Hotell- och logiverksamhet i topp bland de hårdast drabbade

 

 

Om datan

I denna sammanställning har vi valt att endast titta på aktiebolag och inga andra bolagsformer. De konkurser som räknas är de som blivit inledda eller beslutade under perioden, inte de som skickats in som ansökan eller de som blivit avslutade. Detta då en ansökt konkurs väldigt fort blir inledd, medan det kan ta många månader innan en konkurs blir avslutad.

 

Antalet anställda kommer från de senaste årsredovisningarna.

 

Datan kommer från offentliga källor och uppdateras dagligen.

Dagliga konkurser i Sverige