Här hittar du statistiska undersökningar och sammanställningar baserade på data hämtad ur Ratsitkatalogen och Ratsits informationsdatabas.

Bakgrund och syfte

Vårt mål på Ratsit är att erbjuda ett enkelt, överskådligt och prisvärt sätt att ta del av offentlig information i Sverige. Ratsit Statistik är ännu ett sätt för oss att uppnå det målet.

Dygnsuppdaterad person- och företagsinformation

Kärnan i vår tjänst är möjligheten för vem som helst att snabbt och enkelt hämta ut offentliga uppgifter om personer och företag. En förutsättning för det arbetet är att vi måste hantera stora mängder dygnsuppdaterad data. Vi vill även presentera den på ett sätt som är sökbart, lättillgängligt och begripligt. På så sätt kan du få exakt den information du behöver i ett format som passar dig.

Ratsit Statistik - Ett större perspektiv

Ratsit Statistik låter oss ta ett steg tillbaka och behandla informationen ur ett större perspektiv. Genom att sammanställa och undersöka den data vi hanterar kan vi granska samhället i nutid och identifiera trender i landets utveckling.

Hur stor är egentligen inkomstskillnaden mellan kvinnor och män i Sverige? Var i landet är människor som mest skuldsatta? Vilka drivmedel är vanligast bland Sveriges personbilar, och hur snabbt går utvecklingen mot mer miljövänliga alternativ?

Svar på dessa frågor - och fler - kommer du hitta här allt eftersom vi publicerar nya undersökningar med den allra senaste statistiken.

Trevlig läsning!

Inkomstklyftor

Nästan en sjättedel av landets låginkomsttagare är i pensionsålder. Mer än tre fjärdedelar av dem är kvinnor. 

Läs mer

Skatter i Sverige

Mindre än en tiondel av landets befolkning står för mer än en femtedel av den statliga skatteintäkten. Stockholms kommun, som är hem åt mindre än 10% av landets invånare, bidrar med mer statlig skatteintäkt än 234, eller 80%, av landets kommuner tillsammans.

Läs mer

Sammanställning av statistik: Drivmedel i privatägda personbilar, Sverige
Drivmedel i Sverige

Vilka drivmedel hittar vi i de privatägda personbilarna runt om i landet? Statistik som Ratsit tagit fram visar att bensin och diesel klart dominerar, medan laddbara bilar inte etablerat sig i de svenska hemmen.

Läs mer
Sammanställning av statistik: Drivmedel i privatägda personbilar, Sverige

Ekonomisk jämställdhetsundersökning 2016 gjord av Ratsit
Ekonomisk jämställdhet

Rikedomen ökar i Sverige, men kvinnorna hamnar på efterkälken. Kvinnor i Sverige har i genomsnitt 91 000 kr lägre årsinkomst än män, vilket innebär att du som kvinna i Sverige tjänar en cirka fjärdedel mindre än vad du gör som man. Inkomstskillnaderna har dessutom ökat i 203 av Sveriges 290 kommuner under det senaste året, och detta samtidigt som vi ser en generell ökning i genomsnittlig inkomst i landet.

Läs mer
Ekonomisk jämställdhetsundersökning 2016 gjord av Ratsit