Överdödlighet på Sveriges äldreboenden under andra vågen av Covid-19

En granskning gjord av SVT tillsammans med oss på Ratsit visar en överdödlighet på Sveriges äldreboenden under de sista tio veckorna av 2020. Överdödligheten ligger på 19 procent utslaget över hela landet, men i vissa regioner, som Skåne, är överdödligheten uppemot hela 50 procent.

 

Folkhälsomyndigheten hade inför hösten en hoppfull prognos där man förutspådde lokala klusterutbrott men låg allmän smittspridning. Detta ledde bland annat till att det nationella besöksförbudet på äldreboenden hävdes och publiktaket på evenemang höjdes. Besluten blev kritiserade av såväl coronakommissionen som Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som riktade skarp kritik mot hur Sverige tagit hand om sina äldre.

 

Överdödlighet våren och hösten 2020

Med 2020 i backspegeln kan vi se att både den första och andra coronavågen slog hårt, särskilt mot Sveriges äldre. På grafen nedan syns en tydlig överdödlighet på landets äldreboenden både under våren och hösten.

 

Vi har även tidigare skrivit om överdödligheten under våren 2020.

Störst överdödlighet i Skåne – regionala skillnader

Region Skåne drabbades särskilt hårt under andra coronavågen. Överdödligheten närmade sig hela 50 procent på äldreboendena i regionen. Av de runt 20 äldreboenden som stack ut med extra hög överdödlighet låg sex stycken i Skåne.

Skåne var värst drabbat, men även andra regioner hade en stor överdödlighet, som syns på grafen nedan.

Det finns dock regioner som klarade av att skydda sina äldre bättre. Hela 32 av Sveriges 100 största kommuner kunde visa en lägre dödlighet på sina äldreboenden jämfört mot tidigare år:

 Om datan

I undersökningen har vi tillsammans med SVT tittat på antalet avlidna som varit folkbokförda på äldreboenden under de tio sista veckorna 2020 och jämfört med ett genomsnitt från motsvarande period åren 2017-2019. 

 

Överdödligheten är ett mått på hur många fler som dör än snittet under en viss tidsperiod. Måttet säger egentligen ingenting om hur många som har dött i covid-19, men den kan ge en indikation på var smittan har slagit hårt. Det finns också ett bortfall i vårt material, exempelvis kan människor som bor på äldreboenden vara skrivna på en tidigare hemadress.

 

SVT har här beskrivit i detalj hur undersökningen har gjorts.