Är du under 30 och bor i Gnesta riskerar du att skiljas i sommar! – En kartläggning av skilsmässor i Sverige 2018

Publicerad: 2019-07-02
Uppdaterad: 2021-01-29

Vårda ditt äktenskap i sommar! Under juni och juli sker nämligen flest skilsmässor på hela året. Var särskilt vaksam om du eller din partner är under 30, har en betalningsanmärkning eller bor i Gnesta. För att hjälpa till att rädda kärleken i Sverige har Ratsit kartlagt vilka par som ligger i riskzonen för skilsmässa – och vilka som sitter mer säkert.

Det finns drygt 3,4 miljoner gifta personer i Sverige, vilket innebär att det är drygt 1,7 miljoner gifta par och ungefär 40 % av Sveriges befolkning är gifta. Under år 2018 skiljde sig nästan 50 000 personer eller mer än 1 % av alla gifta, under ett enda år. Av dessa skiljde sig drygt 15 000 under sommarmånaderna maj, juni och juli. Det gör sommarmånaderna till de månader med absolut flest skilsmässor, med ett litet undantag för december som faktiskt kvalar in på tredje plats efter juli på första och juni på andra.

- Under sommarmånaderna och december månad skiljer sig väldigt många. Det är lätt att börja spekulera i vad det beror på, kan det vara så att semestertider och julhelger påfrestar svenskarnas äktenskap? säger Anders Johansson, VD på Ratsit

Det finns
1,7
miljoner gifta par i Sverige
Över
40%
av Sveriges befolkning är gifta
Det var
23 000
skilsmässor under 2018

Faktorer som kan leda till skilsmässa – Ligger du i riskzonen?

Du löper absolut störst risk att skilja dig om du är ung, mellan 20-29 år gammal för att vara exakt. Över 3 % av alla gifta i den åldern skiljde sig under ett endaste år. Dock kanske skilsmässan får vänta tills november i så fall, för de flesta mellan 20-29 år skiljer sig faktiskt först i november. I alla andra åldersgrupper är juli vanligast eller som minst näst vanligast.

Om du bor i Gnesta kommun i Södermanlands län löper du nästan dubbelt så stor risk att skilja dig som genomsnittet i landet. Dock kanske din skilsmässa redan ägt rum i så fall, för i Gnesta är det vanligast att skilja sig i februari och mars.

Störst risk är det för dig som är medelinkomsttagare, och alltså har en inkomst i mellansegmentet - mellan drygt 11 000 – 39 000 kr/mån. Även om de flesta i Sverige är medelinkomsttagare är det också procentuellt sett flest av dessa som skiljer sig. Och du löper ännu större risk om någon av er i äktenskapet har en betalningsanmärkning. I snitt är det drygt 6 % av alla i Sverige som har betalningsanmärkningar. Bland de som skiljt sig under 2018 är siffran över 13 % och alltså är det procentuellt mer än dubbelt så många av de som skiljt sig som har betalningsanmärkningar än snittet i Sverige.

Likaså blir risken större om någon av er har ett bolagsengagemang. I snitt var det drygt 17 % i Sverige som hade någon form av bolagsengagemang, men bland de som skiljt sig är siffran högre med hela 25 %.

Att ha ett bolagsengagemang definieras av att en person är engagerad i ett företags styrelse, exempelvis som styrelseledamot eller styrelsesuppleant. Det är även att vara ägare/innehavare för en enskild firma som är registrerad på Bolagsverket. Andra exempel på befattningar som klassificerar för att ha ett bolagsengagemang är VD, revisor, bolagsman, kommanditdelägare, komplementär eller innehavare.

Flest som skiljer sig är
20–29
år gamla.
I Gnesta är det
100%
ökad risk för skilsmässa.
Par med betalningsanm. löper:
2x
större risk för skilsmässa.

- Betalningsanmärkningar kan indikera en ansträngd ekonomi, medan bolagsengagemang oftast inte direkt gör det. Återigen kan man fråga sig vad det beror på att fler som skiljt sig har bolagsengagemang än genomsnittet i Sverige. Kan det vara så att vara inblandad i företag tar tid från äktenskapet? säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

Sammanfattningsvis ligger du definitivt i riskzonen om du är mellan 20-29 år gammal, bor i Gnesta kommun, är medelinkomsttagare och har både betalningsanmärkningar och bolagsengagemang. Under juli månad bör du vara extra uppmärksam på ditt äktenskap!

Faktorer som minskar risken för skilsmässa – Sitter du säkert?

Minst risk för skilsmässa är det om du är 80 år eller äldre. I denna åldersgrupp är det så lite som en promille av de gifta som skiljt sig under 2018. Men alla från 60 år och uppåt löper mindre risk än genomsnittet i Sverige.

Det verkar som att folk i mindre kommuner högt upp i landet är bättre på att hålla ihop i sina äktenskap. I kommunerna Övertorneå och Storuman i Norrbotten och Västerbotten löper du hälften så stor risk för skilsmässa som genomsnittet i landet. De enda större kommunerna som ligger under 1 % är Danderyd i Stockholms län och Jönköping, vardera med 0,98 % respektive 0,99 % av de gifta som skiljt sig.

Har du bra ekonomi är risken för skilsmässa mindre. Bland de som skiljt sig är det bara drygt 13 % som har hög inkomst, eller drygt 7 % som har riktigt hög inkomst. Det är hela 20 % som har låg inkomst och nästan 60 % som räknas som medelinkomsttagare. Så vill du sitta säkert bör du se till att tjäna över åtminstone 39 000 kr/mån, eller helst över 56 200 kr/mån.

Att inte ha betalningsanmärkningar eller bolagsengagemang är också positivt. De som har betalningsanmärkningar eller bolagsengagemang är nämligen överrepresenterade bland de som skiljt sig.

Sammanfattningsvis bör du vara över 60 år gammal, men ännu äldre är ännu bättre, ha en riktigt hög inkomst och varken betalningsanmärkningar eller bolagsengagemang för att sitta säkert. Bor du i Norra Sverige är äktenskapet statistiskt sett ännu starkare.

Riskfaktor: Ålder – Yngre skiljer sig mer än äldre

Unga löper betydligt större risk att skilja sig än äldre. I åldersgruppen 20-29 år var det över 3 % av de gifta som skiljde sig under 2018. Det är nästan tre gånger så många som snittet i landet. Fortsätter vi uppåt i åldrarna är det fler 30-39-åringar som skiljer sig än 40-49-åringar, som är fler än 50-59-åringarna – och så vidare. Detta är dock en procentuell jämförelse där vi utgått ifrån hur många som faktiskt är gifta i varje åldersgrupp. Ser vi till absoluta tal är det flest gifta mellan 40-49 år, men det är ändå färre som skiljer sig i den åldersgruppen, procentuellt sett, än i de yngre åldersgrupperna.

En intressant iakttagelse är att skilsmässor förekommer i alla åldersgrupper, även bland dem över 80 år. Under 2018 skiljde sig 180 personer över 80 år. I den åldersgruppen fanns det 204 811 gifta personer, vilket innebär att det är drygt en tiondels procent av de gifta som skiljt sig. Vi vill även uppmärksamma att vi bara räknat med aktiva skilsmässor som tagits ut, inte äktenskap som avslutats på grund av att den ena parten gått bort. Slutsatsen vi kan dra är att även relativt gamla människor skiljer sig, om än i mindre utsträckning är yngre.

En annan intressant iakttagelse gör vi när vi kombinerar ålder och geografi. Den åldersgruppen som procentuellt skiljer sig mest är unga på 20-29 år, och i den åldersgruppen skiljer sig procentuellt flest i Borgholm. Hela 11 %, eller mer än en tiondel, av de gifta mellan 20-29 år som bor i Borgholm skiljde sig under 2018. Det är den största procentuella diskrepansen vi sett i datan, alltså den största andel skilsmässor på någon plats i Sverige i någon åldersgrupp. Mer än var tionde gifta par mellan 20-29 år i Borgholm skiljde sig under bara ett år.

Om du är över 60 år minskar risken för skilsmässa till under snittet i Sverige. För 60-69-åringar är risken drygt en halv procent, och det minskar ytterligare uppåt i åldrarna till en femtedels procent för 70-79 år och som tidigare nämnt en tiondels procent för 80+.

Riskfaktor: Geografi – Var i Sverige skiljer sig flest?

Absolut flest skiljer sig i Stockholms kommun, men där bor även flest personer och även flest gifta personer. Procentuellt sett skiljer sig flest som bor i Gnesta kommun, där det är nästan 2 % av alla gifta som skiljt sig under 2018. Detta är dock bara 73 personer eftersom Gnesta är en liten kommun med låg befolkningsmängd (8 562 personer) och liten mängd gifta (endast 3 820 gifta personer). Procentuellt är det dock något fler som är gifta i Gnesta än i snitt i Sverige. I Sverige är drygt 40 % av befolkningen gifta, medan det i Gnesta är drygt 45 % av befolkningen som är gifta.

Bland kommunerna med flest skilsmässor procentuellt finner vi mestadels små kommuner med liten befolkningsmängd som Gnesta, Bjuv, Örkelljunga och Valdemarsvik. Men på tredje plats har vi även uppstickaren Malmö med en större befolkningsmängd.

Kommunerna med minst andel skilsmässor

Kommun Procent
Storuman 0.59%
Övertorneå 0.61%
Åtvidaberg 0.68%
Kinda 0.70%
Båstad 0.71%

Kommunerna med högst andel skilsmässor

Kommun Procent
Gnesta 1.91%
Bjuv 1.89%
Malmö 1.86%
Örkelljunga 1.86%
Valdemarsvik 1.85%

Bland kommunerna med procentuellt sett minst andel skilsmässor hittar vi också mestadels mindre kommuner med få invånare. I topp hittar vi Storuman, Övertorneå, Åtvidaberg och Kinda. I samtliga kommuner med procentuellt sett få skilsmässor är en större del av befolkningen gifta än i riket i snitt, som minst 43 % men ända uppemot 52 %.

Riskfaktor: Ekonomi – Vilka ekonomiska faktorer leder oftast till skilsmässa?

Flest medelinkomsttagare skiljer sig

Det är flest personer med en inkomst i mellansegmentet, alltså medelinkomsttagare, som skiljer sig - både procentuellt sett och i absoluta tal. Det är även den inkomstgruppen som flest av Sveriges befolkning tillhör. Av alla som skiljer sig i Sverige är drygt 60 % medelinkomsttagare, drygt 20 % har en låg inkomst, 13 % har en hög inkomst och resterande 7 % har en riktigt hög inkomst. Slutsatsen man kan dra är att hög och riktigt hög inkomst gör att risken för skilsmässa minskar, medan en låg inkomst inte direkt gör att den ökar. De i mitten av inkomstspektrat, som varken har hög eller låg inkomst löper störst risk att skilja sig.

Definitionen av medelinkomsttagare är en person med en inkomst mellan gränsen för låg inkomst, alltså mer än 132 800 kr/år, men mindre än gränsen för hög inkomst, och alltså mindre än 455 200 kr/år.

Om vi istället tittar på gifta med hög, eller riktigt hög, inkomst ser vi allt färre skilsmässor i takt med att inkomsten går upp. I vissa åldersgrupper är det dock fler höginkomsttagare som skiljer sig än låginkomsttagare. Detta gäller bland 40-49-åringar samt 50-59-åringar. Å andra sidan är det i dessa åldersgrupper som det finns flest höginkomsttagare generellt, både bland gifta, bland de som skiljer sig och bland singlar.

Definitionen av höginkomsttagare är alla som tjänar mer 455 200 kr/år, och alltså samma gräns som när man börjar betala statlig inkomstskatt. Och gränsen för riktigt hög inkomst är alla som tjänar mer än 675 600 kr/år, vilket är samma gräns som när man börjar betala värnskatt.

Betalningsanmärkningar och ansträngd ekonomi – påverkar de äktenskapet?

Kortfattat; ja! Tittar vi på betalningsanmärkningar ser vi att de absolut flesta som skiljer sig inte har betalningsanmärkningar. Det är dock drygt 13 % av alla som skiljer sig där antingen ena eller båda parter i äktenskapet har en betalningsanmärkning. Jämför vi det mot snittet i Sverige är det väldigt högt. Det var drygt 6 % av befolkningen som hade en betalningsanmärkning under 2018.

- Vi kan dra två slutsatser av detta. Antingen blir relationer där någon part eller båda parter har betalningsanmärkningar mer ansträngda och löper större risk att sluta i skilsmässa… Eller så leder ansträngda relationer och skilsmässor till att fler får betalningsanmärkningar, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

Att vara engagerad i ett eller flera bolag – bra eller dåligt för äktenskapet?

En annan intressant upptäckt är att hela 25 % av alla som skiljt sig under 2018 har antingen ena parten eller båda i äktenskapet någon form av bolagsengagemang. Jämför vi det mot snittet i Sverige är det väldigt högt. I snitt är det 17 % av befolkningen som har ett bolagsengagemang. Vi identifierar bolagsengagemang som en riskfaktor, speciellt kombinerat med betalningsanmärkningar och ung ålder.

Kommun Antal gifta Andel gifta i procent Antal skilda 2018 Andel som skiljt sig i procent Skilda med betalningsanmärkning Skilda med bolagsengagemang Månad då flest skiljer sig Kommun Andel som skiljt sig i procent
Laddar ...

Om datan

Sammanställningen är baserad på siffror från SCB på deklarerade skilsmässor för samtliga svenska privatpersoner över 20 år under 2018. När vi har gjort kartläggningen har vi valt att titta på en rad faktorer som vi tror kan påverka sannolikheten, eller risken, att äktenskapet avslutas i förtid. De faktorer vi tagit hänsyn till är:

  • Ålder på de gifta
  • Geografi – folkbokförd adress som legat till grund för kommun- och länsindelning
  • Ekonomiska faktorer såsom:
    • Inkomstnivå
    • Betalningsanmärkningar
    • Bolagsengagemang

Vi har endast räknat fullbordade skilsmässor som gått igenom, inte de fall där par ansökt om skilsmässa men där skilsmässan var under behandling under 2018. Vi har heller inte räknat med äktenskap som avslutats på grund av att den ena parten (eller båda) gått bort.
De ekonomiska faktorerna är baserade på godkända deklarationer för 2018, vilka kommer från Skatteverket.