En tiondel av landet står för en femtedel av skatteintäkten – Statlig skatt i Sveriges kommuner

Publicerad: 2019-01-22
Uppdaterad: 2021-01-29

Mindre än en tiondel av landets befolkning står för mer än en femtedel av den statliga skatteintäkten. Stockholms kommun, som är hem åt mindre än 10% av landets invånare, bidrar med mer statlig skatteintäkt än 234, eller 80%, av landets kommuner tillsammans.

Ratsit har gjort en sammanställning av den statliga inkomstskatten fördelat på Sveriges kommuner och län. Sammanställningen är baserad på färska siffror från skattedeklaration för inkomstår 2017, utdraget på alla levande människor i Sverige över 16 år. Läs mer om datan här.

I artikeln kan du läsa om:

 

Stockholms kommun betalar över en femtedel av den statliga skatten

En väldigt stor del av den statliga skatteintäkten kommer från en enda kommun i Sverige. Hela 21 % av den statliga skatteintäkten från inkomstskatt, eller drygt 12 miljarder kr, kommer från Stockholms kommun. Det är en väldigt stor del av totalen om man jämför med rikets övriga kommuner.

21%
av den statliga skatteintäkten från inkomstskatt kommer från Stockholms kommun.

- Det här är en ganska fascinerande skillnad, säger Anders Johansson, VD på Ratsit. För att sätta siffrorna i perspektiv kan man säga att Stockholms kommun kan betala för hela Sveriges statliga pensioner.

Sett till antal invånare över 16 år (hädanefter endast invånare), är Stockholms kommun den största i Sverige. Stockholms kommun är hem åt 785 590 invånare, vilket är 9,5 % av totalen i landet. I Göteborgs kommun, den näst största kommunen, bor det 468 530 personer, eller 5,5 % av landets total.

Trots den relativt lilla skillnaden i befolkning bidrar Göteborgs kommun endast med 6,5 %, eller 3,6 miljarder kr, av landets totala statliga skatteintäkt. Det betyder att Stockholms kommun bidrar med mer än tre gånger så mycket till den statliga skatteintäkten, eller att en genomsnittlig stockholmare bidrar med nära dubbelt så mycket än en göteborgare.


Stockholms kommun – bidrar med mer än 80 % av landets kommuner tillsammans

Jämför vi mot övriga kommuner i Sverige står Stockholm ensamt för mer statlig skatteintäkt än 234 kommuner gemensamt. Detta trots att det sammanlagt bor mer än fyra gånger så många invånare i de 234 kommunerna än i Stockholms kommun. Alltså står en kommun för mer statlig skatteintäkt än 80 % av landets kommuner tillsammans, trots en befolkningsmängd på mindre än en tiondel av landets totala.

Lika intressant blir det när man ser på hur många som betalar statlig inkomstskatt i Stockholm. Nästan 15 % av alla i landet som betalar statlig inkomskatt bor i Stockholms kommun, drygt 200 000 personer. För att komma upp i de siffrorna måste vi slå ihop antalet statliga skattebetalare i de fem näst största kommunerna.

Stockholms kommun bidrar med
21%
av hela den statliga skatteintäkten
Stockholm står för mer än
3 ggr
mer statlig skatteintäkt än den näst största kommunen
I Stockholms kommun bor
15%
av alla statliga skattebetalare i hela landet

Så mycket statlig skatt betalar Sveriges kommuner

Bland de 10 kommuner som toppar listan och bidrar mest finner vi förstås Stockholm och Göteborg. Men vi ser också att sex av de tio kommuner som bidrar mest ligger i Stockholms län. Exempelvis hittar vi på tredje plats en uppstickare i form av Nacka kommun, som bidrar med mer än Malmö på fjärde plats. Detta trots att Malmö har tre gånger så många invånare. Procentuellt ser vi att detta kan bero på att hela 30 % av invånarna i Nacka betalar statlig inkomstskatt medan det i Malmö endast är 12 %. Detta kan i sin tur bero på att genomsnittsinkomsten i Nacka är nästan 140 000 kr/år, eller 40 %, högre än i Malmö.

Den kommun med allra störst andel statliga skattebetalare är Danderyds kommun, där över 36 % procent betalar statlig inkomstskatt. Vi ser också att snittinkomsten är högst i landet – hela 495 000 kr/år. Lägst genomsnittlig inkomst har invånare i Årjängs kommun i Värmland, drygt 212 000 kr/år, eller drygt 40 % av vad en genomsnittlig Danderydsbo tjänar.

Kommunerna som bidrar minst till den statliga skatteintäkten

Av de kommuner som ligger i botten på listan finns sex av tio i Västerbottens län och ingen i Stockholms län. Exempelvis hittar vi Dorotea i Västerbotten som effektivt står för 0 % av den totala skatteintäkten. Dock får vi ha i åtanke att de tre kommunerna som bidrar allra minst, som alla ligger i Västerbottens län, endast består av drygt 2000 invånare vardera.

I Västerbotten hittar vi även kommunen Norsjö, där den genomsnittliga årliga skatten (per person som betalar statlig inkomstskatt) hamnar på drygt 16 000 kr. I Danderyd är motsvarande siffra 135 460 kr. Årligen bidrar alltså en genomsnittlig statlig skattebetalare i Danderyd med mer än 8 gånger så mycket skatt som en genomsnittlig statlig skattebetalare i Norsjö.

De fem kommuner som bidrar mest

01 Stockholm 21,00%
02 Göteborg 6,33%
03 Nacka 3,00%
04 Malmö 2,53%
05 Uppsala 2,50%

 

De fem kommuner som bidrar minst

01 Dorotea 0,00%
02 Åsele 0,01%
03 Sorsele 0,01%
04 Bjurholm 0,01%
05 Munkfors 0,01%

Vad blir den effektiva skatten i din kommun?

Skattesatserna skiljer sig en hel del beroende på var du bor i landet. Den statliga skatten är samma för alla i Sverige, medan den kommunala är satt på kommunnivå.  I Vellinge låg till exempel kommunalskatten på endast 29,2 %, vilket är nära 6 procentenheter under Doroteas på 35,2 %.

Men tittar vi på effektiv skatt, ser vi en annan bild. Effektiv skatt visar den totala andelen av Sveriges invånares inkomster som gått till skatt, genom att fördela den totala skatteintäkten på den totala inkomsten för varje kommun. Om vi tar hänsyn till alla faktorerna som påverkar den slutgiltiga totala inkomstskatten kan vi rita om den svenska skattekartan.

Nedan ser vi fyra topplistor som visar de tio högsta och lägsta kommunala skattesatserna (källa: SCB), samt de tio högsta och lägsta effektiva skattesatserna.

Kommunal inkomstskatt, högst och lägst

HÖGST % LÄGST %
Dorotea 35,15 Vellinge 29,19
Munkedal 35,11 Solna 29,2
Orust 35,09 Kävlinge 29,2
Vindeln 34,95 Danderyd 29,43
Vännäs 34,95 Täby 29,63
Arjeplog 34,84 Örkelljunga 29,75
Pajala 34,84 Österåker 29,83
Vilhelmina 34,75 Staffanstorp 29,83
Norsjö 34,7 Stockholm 29,98
Malå 34,7 Sollentuna 30,2

 

Effektiv skattesats, högst och lägst

HÖGST % LÄGST %
Danderyd 38,19 Örkelljunga 27,34
Lidingö 36,85 Tomelilla 28,42
Vaxholm 34,98 Åstorp 28,69
Ekerö 34,46 Simrishamn 28,73
Nacka 34,45 Perstorp 28,85
Täby 34,17 Klippan 28,86
Knivsta 33,81 Östra Göinge 28,98
Sollentuna 33,77 Ljusnarsberg 29,07
Lomma 33,64 Laholm 29,08
Kungsbacka 33,39 Övertorneå 29,18

 

Jämför vi kommunal mot effektiv skatt ser vi stora skillnader i hur stor andel av inkomsten som går till skatt i respektive kommun.

Bland de kommuner med lägst kommunal inkomstskatt finns flera kommuner från Stockholms län, däribland Stockholm, Danderyd, Solna och Sollentuna. Samtidigt är sju av tio kommuner i länet också representerade i listan över högst effektiv skatt.

Lågt blir högt

Danderyds kommun har exempelvis en kommunal inkomstskatt på 29,5 %, vilket kan ses som lågt med tanke på att de också har landets högsta snittinkomst. Om vi dock tittar på den effektiva skatten ser vi att Danderyds invånare i snitt betalar över 38 % total inkomstskatt, vilket är den högsta i landet.

Högt blir lågt

En annan historia blir synlig när vi tittar i topplistan för de högsta kommunala inkomstskatterna. De kommuner med högst kommunal inkomstskatt får i slutändan en betydligt lägre effektiv skatt. Orust, med kommunal skatt på 35 %, landar på 32,6 % i effektiv skatt. Munkedal, med 35,1 %, landar på 31,9 %. Dorotea, som har landets högsta kommunala inkomstskatt på 35,2 %, landar på en effektiv skatt om 30,8 %, vilket är betydligt lägre än landets högsta – Danderyds.

Ett annat exempel som sticker ut är Örkelljunga i Skåne. Örkelljunga har en av landets lägsta kommunala inkomstskatter (29,7 %), och landets lägsta effektiva skatt (27,3 %). Snittinkomsten i Örkelljunga är också låg och bidraget till den totala statliga skatteintäkten är under 1 % av totalen.

Statlig skatt län för län

Stockholm sticker ut även när vi tittar på den statliga skatten fördelat på län. Stockholms län står för drygt 45 % av den totala statliga intäkten, eller 26 miljarder kr. Jämför vi mot det län som bidrar näst mest, Västra Götaland, ser vi att Västra Götaland endast står för 14 %, eller 8 miljarder, av den totala statliga intäkten. 

- Bara Stockholms läns statliga inkomstskatt räcker till att bekosta hela rikets barnbidrag eller polisväsende – och då blir det ändå pengar över, säger Anders Johansson, VD på Ratsit.

Antalet invånare skiljer sig dock betydligt mindre mellan Stockholms och Västra Götalands län. I Stockholms län bor ungefär 1,9 miljoner, eller 23 %, av landets invånare. I Västra Götalands län bor cirka 1,4 miljoner, eller 17 %, av landets invånare. Stockholms län har alltså endast 30 % fler invånare, men står ändå för mer än tre gånger så stor del av den statliga skatteintäkten. En genomsnittlig statlig skattebetalare i Stockholms län betalar 23 000 kr, eller över 40 %, mer än genomsnittet i Västra Götaland.

Vad blir den effektiva skatten i din kommun?

För att komma upp i samma statliga skatteintäkt som Stockholms län måste vi slå ihop de 10 nästföljande länen. Samtliga 20 län utöver Stockholm bidrar gemensamt med 32 miljarder kr, bara 20 % mer än Stockholms läns 26 miljarder.

Länen som bidrar minst till den statliga skatteintäkten

Tittar vi istället i botten på listan ser vi att Gotlands län bidrar med minst statlig skatteintäkt, endast 0,2 % av den totala skatteintäkten eller 132 miljoner kr. Detta är en dryg hundradel av vad bara Stockholms kommun(!) bidrar med. Å andra sidan har Gotland väldigt få invånare. Det bor endast 49 400 personer på Gotland, varav endast 4 500 statliga skattebetalare – vilket är mindre än hälften av vad det näst minsta länet (Jämtland) har. Här bör man dock ha i åtanke att Gotland är både ett eget län och en kommun.

Lägst total skatt per statlig skattebetalare betalar dock invånare i Västerbottens län, i snitt 23 000 kr om året. Den genomsnittliga statliga skattebetalaren i Stockholms län betalar 54 000 kr, det vill säga mer än dubbelt så mycket total skatt som den genomsnittliga statliga skattebetalaren i Västerbottens län.

Statlig skatt i Sverige

I Sverige bor det cirka 8,3 miljoner personer över 16 år. Av dem är det ca 1,3 miljoner som betalar statlig inkomstskatt, vilket är cirka 16 % av befolkningen.

Den totala statliga skatten som samlades in under inkomstår 2017 var 57,4 miljarder, vilket är cirka 8 procent av den totala inkomstskatten på 746 miljarder. De större delarna av den totala inkomstskatten är den kommunala inkomstskatten (cirka 445 miljarder) och landstingsskatten (cirka 244 miljarder).     

En genomsnittlig svensk tjänar 270 000 kr och betalar 90 000 kr i skatt årligen, en total inkomstskatt på 31 %. Av det går 54 000 kr till kommunal inkomstskatt, 29 000 kr till landstingsskatt och 7 000 kr till statlig inkomstskatt. Dock får vi ha i åtanke att den genomsnittliga svensken inte betalar statlig inkomstskatt alls, eftersom inkomsten är för låg. Den genomsnittliga statliga skattebetalaren betalar istället 44 000 kr statlig inkomstskatt årligen.

8%
av den totala skatteintäkten från lön kommer från statlig inkomstskatt

Vad är statlig skatt?

I Sverige betalar alla skatt på sin inkomst. Skatten kallas för inkomstskatt och består av tre olika typer av skatter, nämligen kommunal inkomstskatt, landstingsskatt och en statlig inkomstskatt. Alla som har en inkomst betalar kommunal inkomstskatt och landstingsskatt, medan statlig skatt endast betalas av invånare som tjänar mer än 438 900 kr per år, eller 36 575 kr per månad (siffror från Skatteverket från 2017).  

16%
av befolkningen betalar statlig inkomstskatt

Vad används den statliga skatten till?

Den statliga skatteintäkten används till att betala för rikstäckande samhällsfunktioner såsom socialt skyddsnät, polisväsende och försvar, hälso- och sjukvård, utbildning, infrastruktur och allmän offentlig förvaltning.

Den största statliga utgiften är allmänna bidrag till kommuner och kommunalekonomisk utjämning. Det innebär alltså att fördela pengarna som kommer in mellan kommunerna, eftersom vi sett en så pass stor diskrepans mellan kommunernas skatteintäkter. Den näst största utgiften är socialt skyddsnät och mer specifikt ekonomisk trygghet vid sjukdom och funktionsnedsättning.

 

Tabell: Statlig skatt kommun för kommun

Nedan finner du ett utdrag av datan som vi använt till artikeln. Vill du ha tillgång till mer detaljerad data eller om du har några andra frågor, kontakta oss på [email protected].

Kommun Invånare Över16 Antal invånare som betalar statlig skatt Snittinkomst (kr) Total Statlig Löneskatt per år (mkr) % Av total statlig löneskatt (%) Statlig skatt per person/år (kr) Effektiv löneskatt (%) Total Skatteintäkt Från Inkomst (mkr) Kommun Total Skatteintäkt Från Inkomst
Laddar ...

Om datan

Sammanställning är baserad på inkomstdeklarationer från 2018 för samtliga svenska privatpersoner över 16 år. I deklarationen finns deklarerad skatt per person och utifrån detta har vi skapat geografiska indelningar av invånare i både kommun och län.

Inkomstdeklarationen från 2018 avser inkomståret 2017, vilket innebär att det är siffror som gäller för 2017 som används i sammanställning. Det är totalt 8 216 703 personers deklarationer som har använts till sammanställningen, samtliga som fått sina deklarationer godkända under 2018 som inte är exempelvis avlidna eller har samordningsnummer.

Siffrorna omfattar all inkomst från näringsverksamhet samt all inkomstskatt som deklarerats hos Skatteverket. Datan reflekterar alltså inte externa faktorer som inte finns representerad i Skatteverkets inkomstdata, till exempel inkomst från utlandet eller annan inkomst som är undantagen från beskattning i Sverige.

Om Ratsitkatalogen

Sammanställningen är gjord av Ratlibris AB som hämtar deklarationsuppgifter från Skatteverket för sin utgivning av Ratsitkatalogen. Ratsit AB publicerar här endast det färdiga statistiska materialet.

I Ratsitkatalogen finns mer statistik om skatter, löner, skuldsaldo och anmärkningar på Sverige- och kommunnivå. Den innehåller även topplistor med personnamn samt alla svenskars deklarationsuppgifter redovisat per individ. Sök fram den kommunkatalog du är intresserad av här: Ratsitkatalogen 2019 - Sveriges bredaste taxeringskalender