Gratis Löneranking
Vilken placering har Elvy Maria?

Det finns 1384 personer över 16 år på Elvy Marias postnummer. Nedan ser du hur hennes lön placerar sig i denna grupp om 1384 personer.

Introduktion
Direkt, helt anonymt

Se Elvy Marias lön helt anonymt

Vill du veta vad Elvy Maria tjänar? Genom Lönekollen gör du enkelt en anonym Lönekoll på precis vem du vill i Sverige, så länge personen är över 16 år och deklarerar. Du får direkt och anonymt reda på vad Elvy Maria tjänar. Endast 39 kr.

Mer om gratis Löneranking

Vad är gratis Löneranking?

Gratis Löneranking är detsamma som löneligan i ett postnummer. Exempelvis om en person har placering 25 så har den personen den 25:e högsta lönen i postnumret. Den som har placering 1 har högst lön i postnumret.

Det bor i snitt ca 1 500 personer i ett postnummer men spridningen är stor. Här anges hur många personer som bor i det aktuella postnumret så att man själv räkna ut om personens lön är hög, låg eller medel på postnumret. Bor det exempelvis 1 000 personer i ett postnummer och personen har placering 500 så har personen en medelhög lön i postnumret.

Gratis Löneranking baseras på summan av inkomst av tjänst och näringsverksamhet i den senast godkända deklarationen för alla privatpersoner i Sverige över 16 år som deklarerar på postnumret.

Här visas gratis Löneranking

1. På varje personrapport hittar du en rosa ruta som handlar om lön anonymt. Klicka på knappen "Se Löneranking gratis".

2. På personens Lönerankingsida klickar du på "Visa ranking" för att direkt på skärmen se vilken placering personens lön har på postnumret. Även det totala antalet personer på postnumret anges.

I detta exempel har personen placering 114 av totalt 1322 personer i sitt postnummer. Personen har då en hög lön i postnumret.

Är gratis Löneranking anonym?

Ja det är helt anonymt att kolla en persons gratis Löneranking. Det som visas är ett urklipp från en sida ur Ratsitkatalogen som är en tryckt periodisk skrift.

Utökad Löneranking på dig själv

Sedan många år tillbaka presenterar vi utökad Löneranking på sig själv i tjänsterna Självbevakning och i Plus.

I dessa betaltjänster kan du se hur din lön placerar sig i förhållande till ditt kön, ålder och geografiskt område (postort, kommun, län, Sverige). Din utökade Löneranking ligger under Mina sidor – den uppdateras varje dygn och tar hänsyn till personer som flyttar, avlider m.m.