Privatpersoner i Arvika kommun (21 482 st)

Här kan du se vad dessa 21 482 personer har i lön >>

Postort - Postnummer (antal personer över 16 år)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.

Gå till snabbfakta

Vanligaste namnen i Arvika

Här hittar du de vanligaste för- och efternamnen i Arvika sorterat på efternamn. Listan visar bara personer om det finns 10 eller fler med samma namn. Det vanligaste för- och efternamnet i Arvika är Maria Johansson och bärs av 53 personer.