Privatpersoner på Rackstad Segerfors Annexet 1 (1 st)