Privatpersoner i Tandsbyn på postnummer 834 99 (33 st)

Gator (antal personer)
En gata kan gå igenom flera postnummer. Det är bara den del av gatan som är inom postnumret som kommer med nedan.