Privatpersoner i Kalmar kommun (54 881 st)

Postort - Postnummer (antal personer)
Postorter följer inte alltid kommungränser. Det är bara den del av postorten som är inom kommungränsen som kommer med nedan.