Privatpersoner på Britt-Louise Sundells gata 2 (50 st)