Fågel, fisk eller mittemellan?

Hur vanliga är namn från djurriket?

Vi har gjort en undersökning om namn som kommer från djurriket och tittat på namn som Björn, Tiger och Varg. Några av de tjugotalet namn som vi undersökt är vanliga som efternamn, men det är överraskande att så många till exempel heter Myra, Falk och Ren i för -eller mellannamn. Se hela listan

 

Flera kvinnor heter Björn och Tiger

Namnet Björn är, inte förvånade, det vanligaste bland de namn vi undersökt och innehas av drygt 56 000 personer varav 31 är kvinnor. På andra plats kommer Tiger som gett namn åt 334 personer varav 45 är kvinnor. Lite överraskande är att det är en större andel kvinnor som heter Tiger än som heter Björn. Varför Björn och Tiger enbart skulle vara mansnamn kan man ju undra, men det är en annan diskussion. 

 

Björn och Tiger i historien

Namnet Björn är känt ända sedan vikingatiden och i Sverige började namnet bli populärt under 1940-talet och var populärt till i början av 1970-talet då populariteten avtog. Namnet Tiger blev mycket populärt i början av 2000-talet och är fortfarande väldigt vanligt bland nyfödda. Bland de som heter Tiger i för- eller mellannamn är drygt 70% mellan 16 och 20 år. Att andelen kvinnor som heter Tiger är så mycket större än till exempel andelen kvinnor som heter Björn kan ha sina olika förklaringar. Dels anser man kanske att namnet Tiger är mer könsneutralt än Björn. Dels kan anledningen vara att namnet både kan vara ett djur men även kan syfta på en person som inte yppar något utan är tyst och tiger. 

 

Djur som finns i svenska skogar

Bland de djur som givit namn åt personer i Sverige hittar vi namnet Varg som innehas av 104 personer och som blev populärt runt 2010 och har legat på en jämn nivå sedan dess. När vi tittat på lite mindre djur som katt, orm och järv ser vi att namnet Orm förekommer som för- eller mellannamn bland 43 personer och alla är under 59 år. Namnet Katt förekommer i 13 fall och de flesta är kvinnor.

 

Djur som återfinns utomlands

Bland djur som inte lever vilt i Sverige är Tiger det vanligaste namnet med 334 personer där 235 är under 20 år. Namnet har alltså varit mycket populärt sedan början av 2000-talet och har så fortsatt med några dippar under åren. Andra namn som vi återfinner i gruppen för utländska djur är Puma, Lejon, Leopard, Isbjörn och Jaguar. Namnet Puma innehas av 30 personer varav de flesta är kvinnor. Av de som heter Leopard är alla män och under 40 år.

 

Fågel, fisk eller mittemellan

Att heta som en fisk, fågel eller insekt kan vara vanligt om man ser till efternamn. Efternamn som Falk och Svala innehas av många svenskar men är inte helt ovanliga som för- och mellannamn heller. Bland de namn som vi undersökt i kategorin fågel, fisk och insekter finner vi att 60 personer heter Falk i förnamn- eller mellannamn varav 12 är kvinnor och att 31 personer heter Svala. Vidare ser vi att 37 personer, både kvinnor och män, heter Ål i för- eller mellannamn och att drygt hälften bor i Dalarna. Att så många i Dalarna heter Ål i förnamn kan härledas till att man där, och kanske i fler områden, tog namn efter  den gård man kom ifrån. Enligt våra efterforskningar kan det alltså vara så att de som heter Ål i förnamn härstammar från en gård som hette Ål.

 

Bland de mindre djuren finns det 166 personer som heter Myra och 43 personer heter Humla. Namnen Fjäril och Nyckelpiga är mer ovanliga då det endast är tre respektive fyra personer som fått dessa namn. 

 

I listan nedan finner du alla namn som är med i vår undersökning. Vi har koncentrerat oss på att undersöka för-och mellannamn och underlaget innehåller personer som är över 16 år och som är skrivna i Sverige. 

 

Hela listan över antal personer som heter som djur

Insekter etc.

 • Myra 166

 • Humla 43

 • Nyckelpiga 4 

 • Fjäril 3

Mindre djur som finns i Sverige

 • Orm 43 

 • Katt 13

 • Järv 8

 • Räv 5

 • Salamander 2

Fiskar

 • Ål 37

 • Lake 16

 • Fisk 5

Fåglar

 • Falk 60

 • Svala 31

 • Fågel 10

 • Korp 10

 • Svan 10

 • Hök 9

 • Kråka 3

 • Tärna 2

Svenska större djur

 • Björn 56 705

 • Varg 104

 • Hjort 42

 • Ren 30

 • Älg 2

 Djur som inte finns i svenska skogar

 • Tiger 334

 • Puma 30

 • Lejon 17

 • Isbjörn 9

 • Panda 5

 • Leopard 4

 • Jaguar 2

 

Ratsits roliga fakta kan du läsa våra tidigare artiklar som till exempel "Gator och orter med roliga namn", "Astrid Lindgrens berättelser" och "Heter alla Glenn i Göteborg?"

 

Trevlig läsning!