{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Fastighetsjurist?

Medellönen för en Fastighetsjurist är

63 300 kr

i månaden.

Medellöner för Fastighetsjurist

Snittlön
Snittlön 63 300 kr
Man
Män 67 200 kr
Kvinna
Kvinnor 60 300 kr

Så mycket tjänar en Fastighetsjurist i Sverige

I Sverige tjänar en Fastighetsjurist i snitt 63 300 kr i månadslön.

Lönen för en Fastighetsjurist kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Fastighetsjurist så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Fastighetsjurist ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Affärsjurist, Bolagsjurist och Skattejurist.

Vad gör en Fastighetsjurist?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Fastighetsjurist på följande sätt:
Tolkar lagar samt formulerar och granskar avtal och andra juridiska handlingar. Ser till att avtal och kontrakt är juridiskt bindande och följer de lagar och bestämmelser som finns på området. Företräder klienter i juridiska frågor och vid förhandlingar. Förbereder processer och företräder klient inför domstol. Utformar försäkringsvillkor.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Fastighetsjurist tjänar?

Känner du en Fastighetsjurist? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Fastighetsjurist

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Fastighetsjurist löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 49 200 kr 50 800 kr
35-44 68 300 kr 73 700 kr
45-54 81 000 kr 83 000 kr
55-64 68 600 kr 92 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 60 300 kr 67 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Fastighetsjurist Genomsnitt alla yrken
18-24 33 100 kr 28 100 kr
25-34 49 900 kr 35 200 kr
35-44 70 600 kr 41 000 kr
45-54 82 000 kr 44 300 kr
55-64 79 000 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 63 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Fastighetsjurist Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 63 300 kr 60 300 kr 67 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 65 100 kr 62 900 kr 67 700 kr
Sydsverige 56 800 kr 52 600 kr 63 700 kr
Västsverige 61 200 kr 57 900 kr 67 300 kr
Östra Mellansverige 58 800 kr 54 400 kr 66 800 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som fastighetsjurist, ligger på 92 100 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 81 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som fastighetsjurist, ligger på 33 100 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Fastighetsjurist

Yrkestitel Kvinna Man
Advokat 55 700 kr 60 000 kr
Domare 60 000 kr 62 200 kr
Åklagare 53 500 kr 60 800 kr
Affärsjurist 60 300 kr 67 200 kr
Jurist 54 100 kr 57 800 kr

Fler yrken med samma statistik som en Fastighetsjurist

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Fastighetsjurist

Visste du att en Fastighetsjurist i snitt har liknande lön som en VD försäljning och marknad?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Fastighetsjurist inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken