{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Lärare?

Medellönen för en Lärare är

39 100 kr

i månaden.

Medellöner för Lärare

Snittlön
Snittlön 39 100 kr
Man
Män 39 600 kr
Kvinna
Kvinnor 38 600 kr

Så mycket tjänar en Lärare i Sverige

I Sverige tjänar en Lärare i snitt 39 100 kr i månadslön.

Beroende på var en Lärare arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Yrkeslärare, Vårdlärare, gymnasieskola och Trädgårdslärare kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Lärare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Lärare på följande sätt:
Undervisar på gymnasial och eftergymnasial nivå i yrkesämnen. Planerar, genomför och utvärderar undervisningen i enlighet med läro- och ämnesplaner. Utför bedömning och betygsättning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Lärare tjänar?

Känner du en Lärare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Lärare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Lärare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 34 900 kr 35 100 kr
35-44 37 800 kr 38 700 kr
45-54 36 600 kr 39 700 kr
55-64 38 200 kr 40 300 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 36 700 kr 39 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Lärare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 35 000 kr 35 200 kr
35-44 38 200 kr 41 000 kr
45-54 37 600 kr 44 300 kr
55-64 39 400 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 37 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 30 500 kr 30 100 kr
25-34 36 500 kr 37 100 kr
35-44 38 700 kr 38 600 kr
45-54 40 200 kr 39 800 kr
55-64 41 600 kr 40 900 kr
65-66 43 100 kr 41 600 kr
Genomsnitt 39 900 kr 39 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Lärare Genomsnitt alla yrken
18-24 30 300 kr 26 000 kr
25-34 36 800 kr 32 300 kr
35-44 38 600 kr 37 000 kr
45-54 40 000 kr 39 600 kr
55-64 41 200 kr 39 400 kr
65-66 42 200 kr 41 000 kr
Genomsnitt 39 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 39 300 kr - kr - kr
Riket 37 700 kr 36 700 kr 39 100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 39 300 kr 39 700 kr 38 900 kr
Sydsverige 34 600 kr - kr - kr
Västsverige 36 600 kr 36 300 kr - kr
Östra Mellansverige 37 200 kr 36 900 kr 37 600 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 38 100 kr 38 500 kr 37 900 kr
Norra Mellansverige 38 200 kr 38 500 kr 38 000 kr
Riket 39 900 kr 39 900 kr 39 800 kr
Småland med öarna 39 300 kr 38 900 kr 39 600 kr
Stockholm 43 700 kr 43 600 kr 43 800 kr
Sydsverige 40 100 kr 40 200 kr 40 100 kr
Västsverige 40 200 kr 39 800 kr 40 500 kr
Östra Mellansverige 39 600 kr 39 500 kr 39 600 kr
Övre Norrland 38 600 kr 38 600 kr 38 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som lärare, ligger på 44 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor och har en forskarutbildning. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 43 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som lärare, ligger på 28 500 kr. Denna snittlön återfinns inom regionsektorn.

Variationer i lön inom Lärare

Yrkestitel Kvinna Man
Yrkeslärare 38 600 kr 39 600 kr
Naturbrukslärare 38 600 kr 39 600 kr
Lärare på barn- och fritidsprogrammet 38 600 kr 39 600 kr
Handelslärare 38 600 kr 39 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Lärare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Lärare

Visste du att en Lärare i snitt har liknande lön som en Röntgensjuksköterska?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Lärare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken