{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Specialpedagog?

Medellönen för en Specialpedagog är

43 000 kr

i månaden.

Medellöner för Specialpedagog

Snittlön
Snittlön 43 000 kr
Man
Män 41 900 kr
Kvinna
Kvinnor 43 100 kr

Så mycket tjänar en Specialpedagog i Sverige

En Specialpedagog i Sverige tjänar i snitt 43 000 kr i månadslön.

Lönen för en Specialpedagog kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Specialpedagog så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Speciallärare, Synpedagog och Talpedagog.

Vad gör en Specialpedagog?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Specialpedagog på följande sätt:
Undervisar elever med behov av särskilt stöd i förskola och förskoleklass samt grund- och gymnasieskola. Anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och använder speciella hjälpmedel och arbetsmetoder. Ger specialpedagogiskt stöd till lärare och utvecklar undervisningsmetodik. Utvärderar och inspekterar tillämpningen av skollag, läroplaner och förord­ningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Specialpedagog tjänar?

Känner du en Specialpedagog? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Specialpedagog

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Specialpedagog löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 40 600 kr - kr
45-54 42 500 kr - kr
55-64 43 100 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 40 600 kr 38 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Specialpedagog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 40 100 kr 41 000 kr
45-54 41 800 kr 44 300 kr
55-64 43 600 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 40 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 29 700 kr 22 700 kr
25-34 39 200 kr 37 700 kr
35-44 42 300 kr 41 800 kr
45-54 43 700 kr 43 300 kr
55-64 44 100 kr 43 500 kr
65-66 43 900 kr 44 800 kr
Genomsnitt 43 400 kr 42 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Specialpedagog Genomsnitt alla yrken
18-24 25 900 kr 26 000 kr
25-34 39 000 kr 32 300 kr
35-44 42 300 kr 37 000 kr
45-54 43 700 kr 39 600 kr
55-64 44 000 kr 39 400 kr
65-66 44 000 kr 41 000 kr
Genomsnitt 43 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 40 300 kr 40 600 kr 38 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 42 400 kr 42 300 kr - kr
Sydsverige 38 600 kr - kr - kr
Västsverige 42 800 kr 43 100 kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 41 700 kr 41 800 kr 41 200 kr
Norra Mellansverige 41 700 kr 41 700 kr 41 700 kr
Riket 43 400 kr 43 400 kr 42 600 kr
Småland med öarna 42 300 kr 42 400 kr 41 500 kr
Stockholm 46 600 kr 46 700 kr 45 000 kr
Sydsverige 43 200 kr 43 300 kr 42 900 kr
Västsverige 43 400 kr 43 500 kr 43 000 kr
Östra Mellansverige 42 700 kr 42 800 kr 41 500 kr
Övre Norrland 41 500 kr 41 600 kr 40 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som specialpedagog, ligger på 47 300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 46 100 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som specialpedagog, ligger på 22 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 29 700 kr.

Variationer i lön inom Specialpedagog

Yrkestitel Kvinna Man
Speciallärare 43 100 kr 41 900 kr
Studie och yrkesvägledare 37 600 kr 36 300 kr
Sfi lärare 33 000 kr 33 500 kr
Ateljerista 33 000 kr 33 500 kr
Museipedagog 33 000 kr 33 500 kr

Sök lönestatistik för alla yrken