{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Reselärare?

Medellönen för en Reselärare är
41 900 kr
i månaden.

Medellöner för Reselärare

Snittlön
Snittlön 41 900 kr
Man
Män 40 700 kr
Kvinna
Kvinnor 42 000 kr

Så mycket tjänar en Reselärare i Sverige

En Reselärare i Sverige tjänar i snitt 41 900 kr i månadslön.

Lönen för en Reselärare kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Reselärare så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Reselärare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Specialpedagog , Speciallärare  och Synpedagog  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Reselärare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Reselärare på följande sätt:
Undervisar elever med behov av särskilt stöd i förskola och förskoleklass samt grund- och gymnasieskola. Anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och använder speciella hjälpmedel och arbetsmetoder. Ger specialpedagogiskt stöd till lärare och utvecklar undervisningsmetodik. Utvärderar och inspekterar tillämpningen av skollag, läroplaner och förord­ningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Reselärare tjänar?

Känner du en Reselärare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Reselärare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Reselärare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 39 700 kr - kr
45-54 41 800 kr - kr
55-64 39 200 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 39 800 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Reselärare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 39 700 kr 39 600 kr
45-54 40 800 kr 42 700 kr
55-64 40 000 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 39 400 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 26 700 kr 28 000 kr
25-34 37 800 kr 37 500 kr
35-44 41 300 kr 40 700 kr
45-54 42 500 kr 42 000 kr
55-64 42 900 kr 42 400 kr
65-66 42 600 kr 43 000 kr
Genomsnitt 42 300 kr 41 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Reselärare Genomsnitt alla yrken
18-24 27 200 kr 25 300 kr
25-34 37 800 kr 31 400 kr
35-44 41 300 kr 36 200 kr
45-54 42 500 kr 38 600 kr
55-64 42 800 kr 38 400 kr
65-66 42 700 kr 40 300 kr
Genomsnitt 42 200 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 39 400 kr 39 800 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 40 700 kr 40 300 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 40 900 kr 41 000 kr 39 900 kr
Norra Mellansverige 40 700 kr 40 700 kr 40 400 kr
Riket 42 200 kr 42 300 kr 41 600 kr
Småland med öarna 41 200 kr 41 300 kr 40 400 kr
Stockholm 45 200 kr 45 400 kr 43 800 kr
Sydsverige 42 100 kr 42 100 kr 42 200 kr
Västsverige 42 300 kr 42 400 kr 41 600 kr
Östra Mellansverige 41 600 kr 41 700 kr 40 600 kr
Övre Norrland 40 200 kr 40 200 kr 39 600 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som reselärare, ligger på 46 000 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 44 800 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som reselärare, ligger på 24 500 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 28 000 kr.

Variationer i lön inom Reselärare

Yrkestitel Kvinna Man
Specialpedagog 42 000 kr 40 700 kr
Speciallärare 42 000 kr 40 700 kr
Studie och yrkesvägledare 36 900 kr 36 300 kr
Sfi lärare 33 000 kr 33 200 kr
Ateljerista 33 000 kr 33 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Reselärare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Reselärare

Visste du att en Reselärare i snitt har liknande lön som en Nutritionist?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Reselärare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken