{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Arkitekt?

Medellönen för en Arkitekt är

43,300 kr

i månaden.

Medellöner för Arkitekt

Snittlön
Snittlön 43,300 kr
Man
Män 44,100 kr
Kvinna
Kvinnor 42,600 kr

Så mycket tjänar en Arkitekt i Sverige

En Arkitekt i Sverige tjänar i snitt 43,300 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Arkitekt arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Inredningsarkitekt, Inredare och TV-arkitekt.

Vad gör en Arkitekt?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Arkitekt på följande sätt:
Utformar, projekterar och ritar nyproduktion av byggnader samt om- och tillbyggnad. Utformar planer och underlag till planer. Väger samman funktionella, tekniska, ekonomiska, miljötekniska och estetiska krav och önskemål till en funger­ande helhetslösning i dialog med uppdragsgivare. Utformar den inre miljön t.ex. privata hem, offentliga lokaler och kontor. Gör materialsamman­ställningar. Utarbetar förslag i form av modeller, texter och ritningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Arkitekt tjänar?

Känner du en Arkitekt? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Arkitekt

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Arkitekt löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 37,200 kr 38,400 kr
35-44 45,300 kr 41,900 kr
45-54 51,300 kr 57,500 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 42,500 kr 44,000 kr

 

Ålder Genomsnitt Arkitekt Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28,100 kr
25-34 37,700 kr 35,200 kr
35-44 43,400 kr 41,000 kr
45-54 54,000 kr 44,300 kr
55-64 54,400 kr 42,300 kr
65-66 - kr 38,200 kr
Genomsnitt 43,200 kr 39,000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 38,800 kr 39,600 kr
35-44 43,500 kr 44,200 kr
45-54 49,100 kr 47,700 kr
55-64 50,500 kr 54,600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 45,700 kr 47,800 kr

 

Ålder Genomsnitt Arkitekt Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26,000 kr
25-34 39,000 kr 32,300 kr
35-44 43,700 kr 37,000 kr
45-54 48,600 kr 39,600 kr
55-64 52,200 kr 39,400 kr
65-66 43,600 kr 41,000 kr
Genomsnitt 46,400 kr 36,600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige 45,800 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Riket 43,200 kr 42,500 kr 44,000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 42,300 kr 41,400 kr 43,200 kr
Sydsverige 48,300 kr - kr - kr
Västsverige 43,800 kr 42,700 kr 45,600 kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 40,800 kr 39,300 kr - kr
Östra Mellansverige 45,700 kr 45,800 kr 45,600 kr
Övre Norrland 43,600 kr 43,600 kr 43,700 kr
Riket 46,400 kr 45,700 kr 47,800 kr
Småland med öarna 40,900 kr 39,900 kr 43,100 kr
Stockholm 53,800 kr 51,600 kr 58,100 kr
Sydsverige 46,700 kr 46,200 kr 47,900 kr
Västsverige 46,300 kr 46,700 kr 45,500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som arkitekt, ligger på 58,100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 55,500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som arkitekt, ligger på 37,200 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 38,400 kr.

Variationer i lön inom Arkitekt

Yrkestitel Kvinna Man
Inredningsarkitekt 42,600 kr 44,100 kr
Landskapsarkitekt 40,700 kr 46,000 kr
Planarkitekt 44,000 kr 45,200 kr
Stadsplanerare 44,000 kr 45,200 kr
Lantmätare 43,400 kr 47,300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Arkitekt

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Arkitekt

Visste du att en Arkitekt i snitt har liknande lön som en Servicechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Arkitekt inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken