{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Inredningsarkitekt?

Medellönen för en Inredningsarkitekt är

43 300 kr

i månaden.

Medellöner för Inredningsarkitekt

Snittlön
Snittlön 43 300 kr
Man
Män 44 100 kr
Kvinna
Kvinnor 42 600 kr

Så mycket tjänar en Inredningsarkitekt i Sverige

I Sverige tjänar en Inredningsarkitekt i snitt 43 300 kr i månadslön.

Beroende på var en Inredningsarkitekt arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Arkitekt, Inredare och TV-arkitekt.

Vad gör en Inredningsarkitekt?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Inredningsarkitekt på följande sätt:
Utformar, projekterar och ritar nyproduktion av byggnader samt om- och tillbyggnad. Utformar planer och underlag till planer. Väger samman funktionella, tekniska, ekonomiska, miljötekniska och estetiska krav och önskemål till en funger­ande helhetslösning i dialog med uppdragsgivare. Utformar den inre miljön t.ex. privata hem, offentliga lokaler och kontor. Gör materialsamman­ställningar. Utarbetar förslag i form av modeller, texter och ritningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Inredningsarkitekt tjänar?

Känner du en Inredningsarkitekt? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Inredningsarkitekt

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Inredningsarkitekt löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 37 200 kr 38 400 kr
35-44 45 300 kr 41 900 kr
45-54 51 300 kr 57 500 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 42 500 kr 44 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Inredningsarkitekt Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 37 700 kr 35 200 kr
35-44 43 400 kr 41 000 kr
45-54 54 000 kr 44 300 kr
55-64 54 400 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 43 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 38 800 kr 39 600 kr
35-44 43 500 kr 44 200 kr
45-54 49 100 kr 47 700 kr
55-64 50 500 kr 54 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 45 700 kr 47 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Inredningsarkitekt Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 39 000 kr 32 300 kr
35-44 43 700 kr 37 000 kr
45-54 48 600 kr 39 600 kr
55-64 52 200 kr 39 400 kr
65-66 43 600 kr 41 000 kr
Genomsnitt 46 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 43 200 kr 42 500 kr 44 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 42 300 kr 41 400 kr 43 200 kr
Sydsverige 48 300 kr - kr - kr
Västsverige 43 800 kr 42 700 kr 45 600 kr
Östra Mellansverige 45 800 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 40 800 kr 39 300 kr - kr
Riket 46 400 kr 45 700 kr 47 800 kr
Småland med öarna 40 900 kr 39 900 kr 43 100 kr
Stockholm 53 800 kr 51 600 kr 58 100 kr
Sydsverige 46 700 kr 46 200 kr 47 900 kr
Västsverige 46 300 kr 46 700 kr 45 500 kr
Östra Mellansverige 45 700 kr 45 800 kr 45 600 kr
Övre Norrland 43 600 kr 43 600 kr 43 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som inredningsarkitekt, ligger på 58 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 55 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som inredningsarkitekt, ligger på 37 200 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 38 400 kr.

Variationer i lön inom Inredningsarkitekt

Yrkestitel Kvinna Man
Arkitekt 42 600 kr 44 100 kr
Landskapsarkitekt 40 700 kr 46 000 kr
Planarkitekt 44 000 kr 45 200 kr
Stadsplanerare 44 000 kr 45 200 kr
Lantmätare 43 400 kr 47 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Inredningsarkitekt

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Inredningsarkitekt

Visste du att en Inredningsarkitekt i snitt har liknande lön som en Servicechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Inredningsarkitekt inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken