{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Stadsplanerare?

Medellönen för en Stadsplanerare är

44 500 kr

i månaden.

Medellöner för Stadsplanerare

Snittlön
Snittlön 44 500 kr
Man
Män 45 200 kr
Kvinna
Kvinnor 44 000 kr

Så mycket tjänar en Stadsplanerare i Sverige

En Stadsplanerare i Sverige tjänar i snitt 44 500 kr i månadslön.

Beroende på var en Stadsplanerare arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Stadsplanerare ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Planarkitekt, Planeringsarkitekt och Stadsarkitekt kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Stadsplanerare?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Stadsplanerare på följande sätt:
Upprättar, utarbetar och granskar planer för nya stadsdelar, bostadsområden, industriområden samt översiktliga planer och program för utveckling av fysisk miljö. Planerar för förnyelse och förändring av befintliga områden. Väger samman funktionella, tekniska, ekonomiska, miljö­tekniska och estetiska krav och önskemål till en fungerande helhetslösning i dialog med uppdragsgivare och myndigheter. Utarbetar förslag i form av modeller, texter och ritningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Stadsplanerare tjänar?

Känner du en Stadsplanerare? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Stadsplanerare

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Stadsplanerare löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 46 800 kr 48 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Stadsplanerare Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 42 700 kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 47 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 32 200 kr 34 400 kr
25-34 38 100 kr 38 500 kr
35-44 44 900 kr 44 600 kr
45-54 48 700 kr 48 300 kr
55-64 50 400 kr 51 600 kr
65-66 51 000 kr 54 400 kr
Genomsnitt 43 700 kr 44 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Stadsplanerare Genomsnitt alla yrken
18-24 32 900 kr 26 000 kr
25-34 38 300 kr 32 300 kr
35-44 44 800 kr 37 000 kr
45-54 48 600 kr 39 600 kr
55-64 50 900 kr 39 400 kr
65-66 52 600 kr 41 000 kr
Genomsnitt 43 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 47 900 kr 46 800 kr 48 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 51 700 kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 41 800 kr 41 100 kr 42 900 kr
Norra Mellansverige 40 500 kr 40 500 kr 40 600 kr
Riket 43 800 kr 43 700 kr 44 100 kr
Småland med öarna 40 500 kr 39 700 kr 41 900 kr
Stockholm 47 600 kr 47 600 kr 47 700 kr
Sydsverige 43 600 kr 43 600 kr 43 600 kr
Västsverige 44 500 kr 44 100 kr 45 100 kr
Östra Mellansverige 42 100 kr 41 900 kr 42 400 kr
Övre Norrland 41 500 kr 42 100 kr 40 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som stadsplanerare, ligger på 63 600 kr. Denna snittlön återfinns inom regionsektorn.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som stadsplanerare, ligger på 32 200 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 34 400 kr.

Variationer i lön inom Stadsplanerare

Yrkestitel Kvinna Man
Arkitekt 42 600 kr 44 100 kr
Inredningsarkitekt 42 600 kr 44 100 kr
Landskapsarkitekt 40 700 kr 46 000 kr
Planarkitekt 44 000 kr 45 200 kr
Lantmätare 43 400 kr 47 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Stadsplanerare

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Stadsplanerare

Visste du att en Stadsplanerare i snitt har liknande lön som en Hotellchef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Stadsplanerare inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken