{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Planarkitekt?

Medellönen för en Planarkitekt är
43 700 kr
i månaden.

Medellöner för Planarkitekt

Snittlön
Snittlön 43 700 kr
Man
Män 44 000 kr
Kvinna
Kvinnor 43 400 kr

Så mycket tjänar en Planarkitekt i Sverige

En Planarkitekt i Sverige tjänar i snitt 43 700 kr i månadslön.

Lönen för en Planarkitekt kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Planarkitekt så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Planarkitekt ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Stadsplanerare , Planeringsarkitekt  och Stadsarkitekt  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Planarkitekt?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Planarkitekt på följande sätt:
Upprättar, utarbetar och granskar planer för nya stadsdelar, bostadsområden, industriområden samt översiktliga planer och program för utveckling av fysisk miljö. Planerar för förnyelse och förändring av befintliga områden. Väger samman funktionella, tekniska, ekonomiska, miljö­tekniska och estetiska krav och önskemål till en fungerande helhetslösning i dialog med uppdragsgivare och myndigheter. Utarbetar förslag i form av modeller, texter och ritningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Planarkitekt tjänar?

Känner du en Planarkitekt? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Planarkitekt

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Planarkitekt löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 47 300 kr 47 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Planarkitekt Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 38 000 kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 47 200 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 31 300 kr 32 900 kr
25-34 37 600 kr 37 600 kr
35-44 44 000 kr 43 700 kr
45-54 47 800 kr 47 300 kr
55-64 48 800 kr 50 800 kr
65-66 49 300 kr 50 900 kr
Genomsnitt 43 000 kr 43 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Planarkitekt Genomsnitt alla yrken
18-24 32 000 kr 25 300 kr
25-34 37 600 kr 31 400 kr
35-44 43 900 kr 36 200 kr
45-54 47 600 kr 38 600 kr
55-64 49 600 kr 38 400 kr
65-66 50 600 kr 40 300 kr
Genomsnitt 43 000 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 47 200 kr 47 300 kr 47 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 53 200 kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 40 600 kr 40 600 kr 40 600 kr
Norra Mellansverige 39 200 kr 39 100 kr 39 200 kr
Riket 43 000 kr 43 000 kr 43 000 kr
Småland med öarna 39 700 kr 39 200 kr 40 600 kr
Stockholm 46 800 kr 46 800 kr 46 800 kr
Sydsverige 42 800 kr 42 700 kr 43 100 kr
Västsverige 43 600 kr 43 400 kr 43 900 kr
Östra Mellansverige 41 300 kr 41 400 kr 41 100 kr
Övre Norrland 39 900 kr 39 700 kr 40 200 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som planarkitekt, ligger på 53 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom regionsektorn. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 50 900 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som planarkitekt, ligger på 31 300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 32 900 kr.

Variationer i lön inom Planarkitekt

Yrkestitel Kvinna Man
Arkitekt 42 300 kr 45 000 kr
Inredningsarkitekt 42 300 kr 45 000 kr
Landskapsarkitekt 41 600 kr 42 600 kr
Stadsplanerare 43 400 kr 44 000 kr
Lantmätare 41 900 kr 45 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Planarkitekt

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Planarkitekt

Visste du att en Planarkitekt i snitt har liknande lön som en Hotellchef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Planarkitekt inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken