{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Sjöingenjör?

Medellönen för en Sjöingenjör är

44 300 kr

i månaden.

Medellöner för Sjöingenjör

Snittlön
Snittlön 44 300 kr
Man
Män 44 300 kr
Kvinna
Kvinnor - kr

Så mycket tjänar en Sjöingenjör i Sverige

En Sjöingenjör i Sverige tjänar i snitt 44 300 kr i månadslön.

Lönen för en Sjöingenjör kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Sjöingenjör så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Teknisk chef, maskinchef fartyg, Sjömaskinist och Maskintekniker, fartyg.

Vad gör en Sjöingenjör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Sjöingenjör på följande sätt:
Ansvarar för drift och underhåll av maskinell, elektrisk och elektronisk utrustning ombord på fartyg.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Sjöingenjör tjänar?

Känner du en Sjöingenjör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Sjöingenjör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Sjöingenjör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Sjöingenjör Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 26 200 kr
25-34 - kr 37 000 kr
35-44 - kr 42 300 kr
45-54 47 100 kr 46 200 kr
55-64 - kr 48 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 43 700 kr 42 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Sjöingenjör Genomsnitt alla yrken
18-24 26 200 kr 26 000 kr
25-34 37 200 kr 32 300 kr
35-44 42 200 kr 37 000 kr
45-54 46 200 kr 39 600 kr
55-64 48 500 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 42 200 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 42 200 kr 43 700 kr 42 100 kr
Småland med öarna 55 800 kr - kr 55 800 kr
Stockholm 41 700 kr 43 700 kr 41 700 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 46 300 kr - kr 46 300 kr
Östra Mellansverige 47 700 kr - kr 47 700 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som sjöingenjör, ligger på 55 800 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i Småland med öarna.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som sjöingenjör, ligger på 26 200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Sjöingenjör

Yrkestitel Kvinna Man
Sjökapten - kr 47 800 kr
Pilot - kr 74 700 kr
Astronaut - kr 74 700 kr
Helikopterpilot - kr 74 700 kr
Flygledare 78 500 kr 75 600 kr

Fler yrken med samma statistik som en Sjöingenjör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Sjöingenjör

Visste du att en Sjöingenjör i snitt har liknande lön som en Hotellchef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Sjöingenjör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken