{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Bygglovsarkitekt?

Medellönen för en Bygglovsarkitekt är
43 400 kr
i månaden.

Medellöner för Bygglovsarkitekt

Snittlön
Snittlön 43 400 kr
Man
Män 45 000 kr
Kvinna
Kvinnor 42 300 kr

Så mycket tjänar en Bygglovsarkitekt i Sverige

En Bygglovsarkitekt i Sverige tjänar i snitt 43 400 kr i månadslön.

Lönen för en Bygglovsarkitekt kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Bygglovsarkitekt så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Bygglovsarkitekt ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Arkitekt , Inredningsarkitekt  och Inredare  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Bygglovsarkitekt?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Bygglovsarkitekt på följande sätt:
Utformar, projekterar och ritar nyproduktion av byggnader samt om- och tillbyggnad. Utformar planer och underlag till planer. Väger samman funktionella, tekniska, ekonomiska, miljötekniska och estetiska krav och önskemål till en funger­ande helhetslösning i dialog med uppdragsgivare. Utformar den inre miljön t.ex. privata hem, offentliga lokaler och kontor. Gör materialsamman­ställningar. Utarbetar förslag i form av modeller, texter och ritningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Bygglovsarkitekt tjänar?

Känner du en Bygglovsarkitekt? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Bygglovsarkitekt

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Bygglovsarkitekt löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 36 100 kr 37 700 kr
35-44 43 600 kr 45 300 kr
45-54 49 000 kr 54 900 kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 42 200 kr 44 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Bygglovsarkitekt Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 36 600 kr 33 800 kr
35-44 44 500 kr 39 600 kr
45-54 51 300 kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 43 400 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 37 400 kr 41 500 kr
35-44 41 700 kr 45 000 kr
45-54 47 500 kr 47 400 kr
55-64 49 900 kr 54 500 kr
65-66 - kr 49 100 kr
Genomsnitt 44 200 kr 48 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Bygglovsarkitekt Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 38 000 kr 31 400 kr
35-44 42 500 kr 36 200 kr
45-54 47 500 kr 38 600 kr
55-64 51 600 kr 38 400 kr
65-66 46 800 kr 40 300 kr
Genomsnitt 45 400 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 43 400 kr 42 200 kr 44 900 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 43 800 kr 41 400 kr 46 500 kr
Sydsverige 44 500 kr 44 100 kr - kr
Västsverige 43 300 kr 42 600 kr 44 400 kr
Östra Mellansverige 43 000 kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 41 100 kr 40 400 kr - kr
Riket 45 400 kr 44 200 kr 48 400 kr
Småland med öarna 39 500 kr 38 000 kr 45 000 kr
Stockholm 53 500 kr 51 500 kr 57 200 kr
Sydsverige 44 300 kr 42 800 kr 47 500 kr
Västsverige 46 000 kr 46 700 kr 44 500 kr
Östra Mellansverige 42 800 kr 41 800 kr 46 700 kr
Övre Norrland 44 000 kr 44 200 kr 43 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som bygglovsarkitekt, ligger på 57 200 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 52 400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som bygglovsarkitekt, ligger på 36 100 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 37 700 kr.

Variationer i lön inom Bygglovsarkitekt

Yrkestitel Kvinna Man
Arkitekt 42 300 kr 45 000 kr
Inredningsarkitekt 42 300 kr 45 000 kr
Landskapsarkitekt 41 600 kr 42 600 kr
Planarkitekt 43 400 kr 44 000 kr
Lantmätare 41 900 kr 45 300 kr

Fler yrken med samma statistik som en Bygglovsarkitekt

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Bygglovsarkitekt

Visste du att en Bygglovsarkitekt i snitt har liknande lön som en Servicechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Bygglovsarkitekt inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken