{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Undervisningsråd?

Medellönen för en Undervisningsråd är

43 000 kr

i månaden.

Medellöner för Undervisningsråd

Snittlön
Snittlön 43 000 kr
Man
Män 41 900 kr
Kvinna
Kvinnor 43 100 kr

Så mycket tjänar en Undervisningsråd i Sverige

I Sverige tjänar en Undervisningsråd i snitt 43 000 kr i månadslön.

Beroende på var en Undervisningsråd arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Undervisningsråd ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Specialpedagog, Speciallärare och Synpedagog.

Vad gör en Undervisningsråd?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Undervisningsråd på följande sätt:
Undervisar elever med behov av särskilt stöd i förskola och förskoleklass samt grund- och gymnasieskola. Anpassar undervisningen efter elevernas förutsättningar och använder speciella hjälpmedel och arbetsmetoder. Ger specialpedagogiskt stöd till lärare och utvecklar undervisningsmetodik. Utvärderar och inspekterar tillämpningen av skollag, läroplaner och förord­ningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Undervisningsråd tjänar?

Känner du en Undervisningsråd? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Undervisningsråd

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Undervisningsråd löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 40 600 kr - kr
45-54 42 500 kr - kr
55-64 43 100 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 40 600 kr 38 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Undervisningsråd Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 40 100 kr 41 000 kr
45-54 41 800 kr 44 300 kr
55-64 43 600 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 40 300 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 29 700 kr 22 700 kr
25-34 39 200 kr 37 700 kr
35-44 42 300 kr 41 800 kr
45-54 43 700 kr 43 300 kr
55-64 44 100 kr 43 500 kr
65-66 43 900 kr 44 800 kr
Genomsnitt 43 400 kr 42 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Undervisningsråd Genomsnitt alla yrken
18-24 25 900 kr 26 000 kr
25-34 39 000 kr 32 300 kr
35-44 42 300 kr 37 000 kr
45-54 43 700 kr 39 600 kr
55-64 44 000 kr 39 400 kr
65-66 44 000 kr 41 000 kr
Genomsnitt 43 400 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 40 300 kr 40 600 kr 38 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 42 400 kr 42 300 kr - kr
Sydsverige 38 600 kr - kr - kr
Västsverige 42 800 kr 43 100 kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 41 700 kr 41 800 kr 41 200 kr
Norra Mellansverige 41 700 kr 41 700 kr 41 700 kr
Riket 43 400 kr 43 400 kr 42 600 kr
Småland med öarna 42 300 kr 42 400 kr 41 500 kr
Stockholm 46 600 kr 46 700 kr 45 000 kr
Sydsverige 43 200 kr 43 300 kr 42 900 kr
Västsverige 43 400 kr 43 500 kr 43 000 kr
Östra Mellansverige 42 700 kr 42 800 kr 41 500 kr
Övre Norrland 41 500 kr 41 600 kr 40 900 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som undervisningsråd, ligger på 47 300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 46 100 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som undervisningsråd, ligger på 22 700 kr. Han, för det är en man, återfinns inom offentlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 29 700 kr.

Variationer i lön inom Undervisningsråd

Yrkestitel Kvinna Man
Specialpedagog 43 100 kr 41 900 kr
Speciallärare 43 100 kr 41 900 kr
Studie och yrkesvägledare 37 600 kr 36 300 kr
Sfi lärare 33 000 kr 33 500 kr
Ateljerista 33 000 kr 33 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Undervisningsråd

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Undervisningsråd

Visste du att en Undervisningsråd i snitt har liknande lön som en Servicechef?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Undervisningsråd inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken