{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Fritidspedagog?

Medellönen för en Fritidspedagog är

31 900 kr

i månaden.

Medellöner för Fritidspedagog

Snittlön
Snittlön 31 900 kr
Man
Män 31 400 kr
Kvinna
Kvinnor 32 200 kr

Så mycket tjänar en Fritidspedagog i Sverige

I Sverige tjänar en Fritidspedagog i snitt 31 900 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Fritidspedagog arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Lärare på fritidshem, Waldorflärare, fritidshem och Resurslärare, fritidspedagog.

Vad gör en Fritidspedagog?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Fritidspedagog på följande sätt:
Planerar och organiserar fritidsaktiviteter för skolelever 6–12 år i fritidshem eller öppen fritidsverksamhet. Medverkar i pedagogisk verksamhet i skolklasser.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Fritidspedagog tjänar?

Känner du en Fritidspedagog? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Fritidspedagog

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Fritidspedagog löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 30 800 kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 32 700 kr 32 700 kr

 

Ålder Genomsnitt Fritidspedagog Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 31 100 kr 35 200 kr
35-44 33 700 kr 41 000 kr
45-54 35 600 kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 32 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 23 600 kr 23 600 kr
25-34 30 700 kr 31 000 kr
35-44 32 300 kr 32 900 kr
45-54 34 200 kr 34 400 kr
55-64 35 000 kr 34 700 kr
65-66 35 200 kr 33 900 kr
Genomsnitt 32 100 kr 31 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Fritidspedagog Genomsnitt alla yrken
18-24 23 600 kr 26 000 kr
25-34 30 800 kr 32 300 kr
35-44 32 500 kr 37 000 kr
45-54 34 200 kr 39 600 kr
55-64 34 900 kr 39 400 kr
65-66 34 900 kr 41 000 kr
Genomsnitt 31 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 32 700 kr 32 700 kr 32 700 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 33 600 kr 33 500 kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 32 800 kr 32 700 kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 28 700 kr 29 300 kr 26 900 kr
Norra Mellansverige 30 000 kr 30 400 kr 28 900 kr
Riket 31 800 kr 32 100 kr 31 200 kr
Småland med öarna 31 900 kr 32 400 kr 31 000 kr
Stockholm 36 100 kr 36 300 kr 35 700 kr
Sydsverige 32 400 kr 32 800 kr 31 700 kr
Västsverige 31 200 kr 31 500 kr 30 600 kr
Östra Mellansverige 31 100 kr 31 500 kr 30 400 kr
Övre Norrland 30 600 kr 30 900 kr 30 000 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som fritidspedagog, ligger på 36 300 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom offentlig sektor i region Stockholm. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 36 200 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som fritidspedagog, ligger på 23 500 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 23 600 kr.

Variationer i lön inom Fritidspedagog

Yrkestitel Kvinna Man
Grundskollärare 38 000 kr 37 100 kr
Lågstadielärare 38 000 kr 37 100 kr
Högstadielärare 38 000 kr 37 100 kr
Mellanstadielärare 38 000 kr 37 100 kr
Förskollärare 33 700 kr 31 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Fritidspedagog

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Fritidspedagog

Visste du att en Fritidspedagog i snitt har liknande lön som en Industridoktorand?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Fritidspedagog inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken