{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Industridoktorand?

Medellönen för en Industridoktorand är

31 400 kr

i månaden.

Medellöner för Industridoktorand

Snittlön
Snittlön 31 400 kr
Man
Män 31 600 kr
Kvinna
Kvinnor 31 000 kr

Så mycket tjänar en Industridoktorand i Sverige

I Sverige tjänar en Industridoktorand i snitt 31 400 kr i månadslön.

Beroende på var en Industridoktorand arbetar kan lönen skilja sig åt. Vi har sammanställt mängder av lönestatisk så att du kan djupdyka och lära dig mer om de olika lönespannen.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Industridoktorand ingår.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Doktorand, högskola/universitet.

Vad gör en Industridoktorand?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Industridoktorand på följande sätt:
Forskar inom ett ämnesområde. Medverkar i undervisning inom grundutbildning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Industridoktorand tjänar?

Känner du en Industridoktorand? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Industridoktorand

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Industridoktorand löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 33 000 kr 33 200 kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 32 600 kr 33 000 kr

 

Ålder Genomsnitt Industridoktorand Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 33 100 kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 32 900 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 29 300 kr 30 100 kr
25-34 30 800 kr 31 400 kr
35-44 31 000 kr 31 500 kr
45-54 31 400 kr 33 300 kr
55-64 31 900 kr 31 400 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 30 900 kr 31 400 kr

 

Ålder Genomsnitt Industridoktorand Genomsnitt alla yrken
18-24 29 800 kr 26 000 kr
25-34 31 100 kr 32 300 kr
35-44 31 200 kr 37 000 kr
45-54 32 000 kr 39 600 kr
55-64 31 800 kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 31 100 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 32 900 kr 32 600 kr 33 000 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 33 800 kr 33 900 kr 33 800 kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 30 900 kr 31 100 kr 30 800 kr
Norra Mellansverige 30 500 kr 30 400 kr 30 600 kr
Riket 31 100 kr 30 900 kr 31 400 kr
Småland med öarna 30 600 kr 30 300 kr 31 000 kr
Stockholm 30 700 kr 30 300 kr 31 100 kr
Sydsverige 31 700 kr 31 500 kr 31 900 kr
Västsverige 30 300 kr 30 200 kr 30 500 kr
Östra Mellansverige 31 100 kr 30 900 kr 31 300 kr
Övre Norrland 32 400 kr 32 200 kr 32 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som industridoktorand, ligger på 37 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor och har en gymnasial utbildning på högst 2 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 36 400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som industridoktorand, ligger på 29 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor och har en förgymnasial utbildning på minst 9 år. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 30 100 kr.

Variationer i lön inom Industridoktorand

Yrkestitel Kvinna Man
Professor 70 500 kr 72 700 kr
Universitetslektor 50 900 kr 52 100 kr
Postdoktor 40 300 kr 40 500 kr
Universitetsadjunkt 39 200 kr 39 900 kr
Högskoleadjunkt 39 200 kr 39 900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Industridoktorand

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Industridoktorand

Visste du att en Industridoktorand i snitt har liknande lön som en Fritidspedagog?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Industridoktorand inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken