{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Postdoktor?

Medellönen för en Postdoktor är

40 400 kr

i månaden.

Medellöner för Postdoktor

Snittlön
Snittlön 40 400 kr
Man
Män 40 500 kr
Kvinna
Kvinnor 40 300 kr

Så mycket tjänar en Postdoktor i Sverige

En Postdoktor i Sverige tjänar i snitt 40 400 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Postdoktor arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Postdoktor ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Forskarassistent, högskola/universitet.

Vad gör en Postdoktor?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Postdoktor på följande sätt:
Planerar, genomför och leder forskningsverksamhet. Medverkar i undervisning.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Postdoktor tjänar?

Känner du en Postdoktor? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Postdoktor

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Postdoktor löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr 39 600 kr
35-44 - kr 44 100 kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 42 100 kr 43 100 kr

 

Ålder Genomsnitt Postdoktor Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 39 600 kr 35 200 kr
35-44 43 700 kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 42 700 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 24 100 kr 25 700 kr
25-34 35 400 kr 36 000 kr
35-44 39 500 kr 38 400 kr
45-54 42 400 kr 43 600 kr
55-64 44 300 kr 44 500 kr
65-66 45 500 kr 50 000 kr
Genomsnitt 40 000 kr 38 800 kr

 

Ålder Genomsnitt Postdoktor Genomsnitt alla yrken
18-24 24 700 kr 26 000 kr
25-34 35 600 kr 32 300 kr
35-44 39 000 kr 37 000 kr
45-54 42 600 kr 39 600 kr
55-64 44 300 kr 39 400 kr
65-66 46 300 kr 41 000 kr
Genomsnitt 39 600 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 42 700 kr 42 100 kr 43 100 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige 43 000 kr 42 200 kr 43 400 kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 41 000 kr 41 200 kr 39 700 kr
Norra Mellansverige 41 000 kr 40 900 kr 42 000 kr
Riket 39 600 kr 40 000 kr 38 800 kr
Småland med öarna 41 000 kr 40 700 kr - kr
Stockholm 38 700 kr 39 300 kr 37 700 kr
Sydsverige 42 600 kr 42 700 kr 42 500 kr
Västsverige 38 700 kr 39 200 kr 37 300 kr
Östra Mellansverige 39 700 kr 39 600 kr 40 000 kr
Övre Norrland 38 600 kr 38 600 kr 38 500 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som postdoktor, ligger på 50 000 kr. Han, för det är en man, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 45 500 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som postdoktor, ligger på 24 100 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 25 700 kr.

Variationer i lön inom Postdoktor

Yrkestitel Kvinna Man
Professor 70 500 kr 72 700 kr
Universitetslektor 50 900 kr 52 100 kr
Industridoktorand 31 000 kr 31 600 kr
Universitetsadjunkt 39 200 kr 39 900 kr
Högskoleadjunkt 39 200 kr 39 900 kr

Fler yrken med samma statistik som en Postdoktor

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Postdoktor

Visste du att en Postdoktor i snitt har liknande lön som en Agronom?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Postdoktor inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken