{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Livsmedelstekniker?

Medellönen för en Livsmedelstekniker är

40 200 kr

i månaden.

Medellöner för Livsmedelstekniker

Snittlön
Snittlön 40 200 kr
Man
Män 40 600 kr
Kvinna
Kvinnor 39 700 kr

Så mycket tjänar en Livsmedelstekniker i Sverige

I Sverige tjänar en Livsmedelstekniker i snitt 40 200 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Livsmedelstekniker arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Inom vilka yrkesgrupper varierar månadslönen mest? Naturligtvis hittar du även denna information i vår statistik nedan. I andra Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till geografi, det vill säga var lönen förekommer, och om lönen återfinns i privat eller offentlig sektor.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Mejeritekniker, Högskoleingenjör kemiteknik och Driftingenjör (kemiteknik), högskoleingenjör kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Livsmedelstekniker?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Livsmedelstekniker på följande sätt:
Utför tekniskt arbete i samband med kemiteknisk produktion. Organiserar, leder och samordnar det praktiska arbetet vid tillverkning av petroleumprodukter, kemikalier, kemiska och kemitekniska produkter, läkemedel, syntetiska material eller livsmedel. Utför kvalitets- och produktionskontroller av kemiska och kemitekniska produkter under produktionsprocessen.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Livsmedelstekniker tjänar?

Känner du en Livsmedelstekniker? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Livsmedelstekniker

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Livsmedelstekniker löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 37 400 kr 36 500 kr
35-44 43 500 kr 41 600 kr
45-54 44 000 kr 43 000 kr
55-64 41 000 kr 46 600 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 39 700 kr 40 600 kr

 

Ålder Genomsnitt Livsmedelstekniker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 36 900 kr 35 200 kr
35-44 42 400 kr 41 000 kr
45-54 43 300 kr 44 300 kr
55-64 44 300 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 40 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Livsmedelstekniker Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt 32 900 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 40 200 kr 39 700 kr 40 600 kr
Småland med öarna 39 700 kr - kr 39 400 kr
Stockholm 39 400 kr 39 100 kr 39 600 kr
Sydsverige 39 400 kr 40 200 kr 39 000 kr
Västsverige 41 700 kr 39 300 kr 43 700 kr
Östra Mellansverige 42 300 kr 42 500 kr 42 000 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 32 900 kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som livsmedelstekniker, ligger på 46 600 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 44 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som livsmedelstekniker, ligger på 32 900 kr. Denna snittlön återfinns inom statlig sektor.

Variationer i lön inom Livsmedelstekniker

Yrkestitel Kvinna Man
Drifttekniker 43 300 kr 46 600 kr
Automationstekniker 46 100 kr 46 700 kr
Konstruktör 46 100 kr 46 700 kr
Automationsingenjör 40 600 kr 41 700 kr
VVS-ingenjör 40 600 kr 41 700 kr

Fler yrken med samma statistik som en Livsmedelstekniker

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Livsmedelstekniker

Visste du att en Livsmedelstekniker i snitt har liknande lön som en VD hotell?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Livsmedelstekniker inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken