{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Diakon?

Medellönen för en Diakon är

40 400 kr

i månaden.

Medellöner för Diakon

Snittlön
Snittlön 40 400 kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor 40 500 kr

Så mycket tjänar en Diakon i Sverige

En Diakon i Sverige tjänar i snitt 40 400 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Diakon arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Diakon ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel Stiftsdiakon, Sjukhusdiakon och Församlingsdiakon.

Vad gör en Diakon?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Diakon på följande sätt:
Leder det diakonala arbetet. Håller stödjande samtal med ungdomar och äldre. Gör hembesök hos äldre och sjuka. Leder och organiserar de som arbetar frivilligt inom kyrka och församling. Bygger nätverk med andra institutioner som polis och socialtjänst. Assisterar prästen i guds­tjänst vid nattvard eller förbön.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Diakon tjänar?

Känner du en Diakon? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Diakon

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Diakon löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 41 100 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 40 500 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Diakon Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 40 900 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 40 400 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Diakon Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 26 000 kr
25-34 - kr 32 300 kr
35-44 - kr 37 000 kr
45-54 - kr 39 600 kr
55-64 - kr 39 400 kr
65-66 - kr 41 000 kr
Genomsnitt - kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 40 400 kr 40 500 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som diakon, ligger på 41 100 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som diakon, ligger på 40 400 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Diakon

Yrkestitel Kvinna Man
Präst 46 600 kr 46 200 kr
Komminister 46 600 kr 46 200 kr
Pastorsadjunkt 46 600 kr 46 200 kr
Kyrkoadjunkt 46 600 kr 46 200 kr
Kaplan 46 600 kr 46 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Diakon

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Diakon

Visste du att en Diakon i snitt har liknande lön som en Agronom?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Diakon inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken