{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Sjukhusdiakon?

Medellönen för en Sjukhusdiakon är
39 000 kr
i månaden.

Medellöner för Sjukhusdiakon

Snittlön
Snittlön 39 000 kr
Man
Män - kr
Kvinna
Kvinnor 38 700 kr

Så mycket tjänar en Sjukhusdiakon i Sverige

En Sjukhusdiakon i Sverige tjänar i snitt 39 000 kr i månadslön.

Lönen för en Sjukhusdiakon kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Sjukhusdiakon så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på fördjupad högskolekompetens där yrket Sjukhusdiakon ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Diakon , Diakonissa  och Stiftsdiakon  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Sjukhusdiakon?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Sjukhusdiakon på följande sätt:
Leder det diakonala arbetet. Håller stödjande samtal med ungdomar och äldre. Gör hembesök hos äldre och sjuka. Leder och organiserar de som arbetar frivilligt inom kyrka och församling. Bygger nätverk med andra institutioner som polis och socialtjänst. Assisterar prästen i guds­tjänst vid nattvard eller förbön.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Sjukhusdiakon tjänar?

Känner du en Sjukhusdiakon? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Sjukhusdiakon

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Sjukhusdiakon löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 38 900 kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 38 700 kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Sjukhusdiakon Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 39 300 kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt 39 000 kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Sjukhusdiakon Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 25 300 kr
25-34 - kr 31 400 kr
35-44 - kr 36 200 kr
45-54 - kr 38 600 kr
55-64 - kr 38 400 kr
65-66 - kr 40 300 kr
Genomsnitt - kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 39 000 kr 38 700 kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som sjukhusdiakon, ligger på 39 500 kr. Denna snittlön finns inom samtliga sektorer och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som sjukhusdiakon, ligger på 38 700 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer.

Variationer i lön inom Sjukhusdiakon

Yrkestitel Kvinna Man
Präst 45 300 kr 45 900 kr
Komminister 45 300 kr 45 900 kr
Pastorsadjunkt 45 300 kr 45 900 kr
Kyrkoadjunkt 45 300 kr 45 900 kr
Diakon 38 700 kr - kr

Fler yrken med samma statistik som en Sjukhusdiakon

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Sjukhusdiakon

Visste du att en Sjukhusdiakon i snitt har liknande lön som en VD hotell?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Sjukhusdiakon inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken