{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Systemoperatör?

Medellönen för en Systemoperatör är

38 500 kr

i månaden.

Medellöner för Systemoperatör

Snittlön
Snittlön 38 500 kr
Man
Män 38 500 kr
Kvinna
Kvinnor 37 800 kr

Så mycket tjänar en Systemoperatör i Sverige

En Systemoperatör i Sverige tjänar i snitt 38 500 kr i månadslön.

Beroende på var en Systemoperatör arbetar kan månadslönen dock variera. Jämför informationen i vår Lönestatistik där du finner skillnader om lönen förekommer i yrkesgrupper i privat eller offentlig verksamhet och variationer i kön och ålder.

Nedan finner du bland annat statistik för högst och lägst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Yrken med krav på högskolekompetens eller motsvarande där yrket Systemoperatör ingår.

Klicka dig vidare för att ta del av lönestatistiken för till exempel PC-samordnare, PC-koordinator och Konsoloperatör.

Vad gör en Systemoperatör?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Systemoperatör på följande sätt:
Sköter daglig drift av informations- och kommunikationssystem, kringutrustning, maskinvara, programvara och annan datorutrustning för att identifiera och förebygga fel och driftstörningar.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Systemoperatör tjänar?

Känner du en Systemoperatör? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Systemoperatör

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Systemoperatör löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr 27 100 kr
25-34 39 900 kr 36 100 kr
35-44 - kr 41 800 kr
45-54 - kr 47 200 kr
55-64 - kr 46 100 kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt 40 300 kr 40 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Systemoperatör Genomsnitt alla yrken
18-24 26 900 kr 28 100 kr
25-34 36 500 kr 35 200 kr
35-44 41 800 kr 41 000 kr
45-54 46 600 kr 44 300 kr
55-64 46 000 kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt 40 200 kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 27 500 kr 27 900 kr
25-34 31 700 kr 32 900 kr
35-44 34 300 kr 36 200 kr
45-54 36 300 kr 38 000 kr
55-64 37 300 kr 38 200 kr
65-66 36 000 kr 37 300 kr
Genomsnitt 35 100 kr 35 900 kr

 

Ålder Genomsnitt Systemoperatör Genomsnitt alla yrken
18-24 27 800 kr 26 000 kr
25-34 32 700 kr 32 300 kr
35-44 35 900 kr 37 000 kr
45-54 37 700 kr 39 600 kr
55-64 38 000 kr 39 400 kr
65-66 37 100 kr 41 000 kr
Genomsnitt 35 800 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige 37 800 kr - kr 38 000 kr
Riket 40 200 kr 40 300 kr 40 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 45 400 kr 47 400 kr 45 200 kr
Sydsverige 36 800 kr - kr 36 300 kr
Västsverige 39 400 kr - kr 39 800 kr
Östra Mellansverige 40 500 kr - kr 40 500 kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland 33 900 kr 33 000 kr 34 100 kr
Norra Mellansverige 34 400 kr 34 600 kr 34 400 kr
Riket 35 800 kr 35 100 kr 35 900 kr
Småland med öarna 34 800 kr 33 400 kr 35 000 kr
Stockholm 37 900 kr 38 300 kr 37 800 kr
Sydsverige 34 700 kr 34 800 kr 34 600 kr
Västsverige 35 500 kr 34 800 kr 35 700 kr
Östra Mellansverige 36 600 kr 34 700 kr 36 800 kr
Övre Norrland 34 500 kr 32 600 kr 34 700 kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som systemoperatör, ligger på 49 100 kr. Han, för det är en man, återfinns inom privat sektor och har en eftergymnasial utbildning på 3 år eller mer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 47 400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som systemoperatör, ligger på 26 400 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom kommunal sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 27 100 kr.

Variationer i lön inom Systemoperatör

Yrkestitel Kvinna Man
Helpdesktekniker 35 700 kr 37 300 kr
Systemadministratör 41 000 kr 44 800 kr
Databasadministratör 41 000 kr 44 800 kr
Nätverkstekniker 43 800 kr 44 400 kr
Datatekniker 43 800 kr 44 400 kr

Fler yrken med samma statistik som en Systemoperatör

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Systemoperatör

Visste du att en Systemoperatör i snitt har liknande lön som en Livsmedelsinspektör?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Systemoperatör inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken