{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Specialistofficer?

Medellönen för en Specialistofficer är
36 000 kr
i månaden.

Medellöner för Specialistofficer

Snittlön
Snittlön 36 000 kr
Man
Män 36 500 kr
Kvinna
Kvinnor 32 500 kr

Så mycket tjänar en Specialistofficer i Sverige

En Specialistofficer i Sverige tjänar i snitt 36 000 kr i månadslön.

Lönen för en Specialistofficer kan dock skilja sig mycket beroende på vem man är och var man arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Specialistofficer så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Nedan finner du bland annat statistik för bäst och sämst avlönade yrken inom denna yrkeskategori. Och du kan även undersöka hur lönefördelningen ser ut inom Militära yrken där yrket Specialistofficer ingår.

Vill du titta lite extra på lönestatistiken för till exempel en Specialistofficer, flygvapnet , Specialistofficer inom armén  och Furir  kan du även klicka dig vidare till det.

Vad gör en Specialistofficer?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Specialistofficer på följande sätt:
Deltar i planering och genomförande av militära operationer, nationellt och internationellt. Utbildar samt är specialist inom sitt tjänsteområde inom teknisk tjänst, sjöstrid, luftstrid, markstrid, ledning eller logistik. Leder lägre militära förband.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Specialistofficer tjänar?

Känner du en Specialistofficer? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Specialistofficer

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Specialistofficer löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Specialistofficer Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 27 000 kr
25-34 - kr 33 800 kr
35-44 - kr 39 600 kr
45-54 - kr 42 700 kr
55-64 - kr 40 800 kr
65-66 - kr 37 400 kr
Genomsnitt - kr 37 600 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 23 900 kr 24 500 kr
25-34 31 500 kr 31 500 kr
35-44 36 800 kr 37 800 kr
45-54 40 300 kr 42 200 kr
55-64 43 000 kr 44 200 kr
65-66 - kr 38 100 kr
Genomsnitt 32 500 kr 36 500 kr

 

Ålder Genomsnitt Specialistofficer Genomsnitt alla yrken
18-24 24 300 kr 25 300 kr
25-34 31 500 kr 31 400 kr
35-44 37 700 kr 36 200 kr
45-54 42 100 kr 38 600 kr
55-64 44 200 kr 38 400 kr
65-66 38 100 kr 40 300 kr
Genomsnitt 36 000 kr 35 800 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 36 000 kr 32 500 kr 36 500 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 36 000 kr 32 500 kr 36 500 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som specialistofficer, ligger på 44 200 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 43 000 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som specialistofficer, ligger på 23 900 kr. Hon, för det är en kvinna, återfinns inom statlig sektor. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 24 500 kr.

Variationer i lön inom Specialistofficer

Yrkestitel Kvinna Man
Furir 32 500 kr 36 500 kr

Fler yrken med samma statistik som en Specialistofficer

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Specialistofficer

Visste du att en Specialistofficer i snitt har liknande lön som en Marinbiolog?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Specialistofficer inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken