{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Specialistofficer?

Medellönen för en Specialistofficer är

37 600 kr

i månaden.

Medellöner för Specialistofficer

Snittlön
Snittlön 37 600 kr
Man
Män 38 200 kr
Kvinna
Kvinnor 33 500 kr

Så mycket tjänar en Specialistofficer i Sverige

En Specialistofficer i Sverige tjänar i snitt 37 600 kr i månadslön.

Lönen för en Specialistofficer kan dock skilja sig mycket beroende på vem personen är och var hen arbetar. För att lära dig mer om hur lönespannet ser ut för en Specialistofficer så har vi sammanställt massor av lönestatistik för dig att grotta ner dig i.

Ta reda på mer information om vilka yrkesgrupper som tjänar högst och vilka som tjänar lägst genom att ta del av statistiken nedan. Du får information om lönefördelningen inom andra Militära yrken där vi jämför lönen i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Specialistofficer, flygvapnet, Specialistofficer inom armén och Furir.

Vad gör en Specialistofficer?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Specialistofficer på följande sätt:
Deltar i planering och genomförande av militära operationer, nationellt och internationellt. Utbildar samt är specialist inom sitt tjänsteområde inom teknisk tjänst, sjöstrid, luftstrid, markstrid, ledning eller logistik. Leder lägre militära förband.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Specialistofficer tjänar?

Känner du en Specialistofficer? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Specialistofficer

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Specialistofficer löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Specialistofficer Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 26 000 kr 27 300 kr
25-34 33 000 kr 33 500 kr
35-44 38 200 kr 38 700 kr
45-54 43 200 kr 43 700 kr
55-64 44 400 kr 46 000 kr
65-66 - kr 42 300 kr
Genomsnitt 33 500 kr 38 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Specialistofficer Genomsnitt alla yrken
18-24 26 900 kr 26 000 kr
25-34 33 400 kr 32 300 kr
35-44 38 600 kr 37 000 kr
45-54 43 700 kr 39 600 kr
55-64 45 900 kr 39 400 kr
65-66 42 300 kr 41 000 kr
Genomsnitt 37 600 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 37 600 kr 33 500 kr 38 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 37 600 kr 33 500 kr 38 200 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som specialistofficer, ligger på 46 000 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 44 400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som specialistofficer, ligger på 26 000 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 27 300 kr.

Variationer i lön inom Specialistofficer

Yrkestitel Kvinna Man
Furir 33 500 kr 38 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Specialistofficer

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Specialistofficer

Visste du att en Specialistofficer i snitt har liknande lön som en VD friskvård och sport?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Specialistofficer inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken