{{slotProps.titleheading}}

Vad tjänar en Furir?

Medellönen för en Furir är

37 600 kr

i månaden.

Medellöner för Furir

Snittlön
Snittlön 37 600 kr
Man
Män 38 200 kr
Kvinna
Kvinnor 33 500 kr

Så mycket tjänar en Furir i Sverige

I Sverige tjänar en Furir i snitt 37 600 kr i månadslön.

Månadslönen kan dock skilja sig åt beroende var en Furir arbetar. I vår Lönestatistik finns mängder av information där du kan jämföra olika yrkesgrupper i förhållande till kön, ålder och om lönen förekommer i offentlig eller privat verksamhet.

Vilka yrkesgrupper tjänar mest? Denna information hittar du snabbt och enkelt i vår statistik nedan. I andra Militära yrken kan du ta del av jämförelser där vi tar hänsyn till ålder, kön och om lönen förekommer i privat eller offentlig sektor.

Du kanske också är intresserad av andra löner inom samma område som Specialistofficer, Specialistofficer, flygvapnet och Specialistofficer inom armén.

Vad gör en Furir?

Enligt statistiska centralbyråns Standard för svensk yrkesklassificering (SSYK) beskrivs en Furir på följande sätt:
Deltar i planering och genomförande av militära operationer, nationellt och internationellt. Utbildar samt är specialist inom sitt tjänsteområde inom teknisk tjänst, sjöstrid, luftstrid, markstrid, ledning eller logistik. Leder lägre militära förband.

Om datan

All information som visas på denna sida är baserad på data som kommer från Statistiska Centralbyrån eller från Ratsits databas. Läs mer om vår data och våra datakällor här.

Alla siffror du ser är bruttolöner, vilket innebär löner före skatt. Siffrorna är också baserade på medellöner inom yrket generellt, samt medellöner inom yrket med vissa kriterier applicerade. Medellön, eller snittlön som det också kallas, räknas ut genom att addera ihop den totala lönen för samtliga personer inom yrket och dela den på antalet personer.

Vill du veta vad en specifik Furir tjänar?

Känner du en Furir? Vill du veta exakt vad personen tjänar? Med Ratsits lönekoll kan du anonymt kolla personens lön och få svaret direkt på skärmen.

Lönestatistik Furir

Här kan du filtrera lönestatistik och se jämförelser av Furir löner per län, ålder, kön och sektor. Du kan även jämföra dessa löner mot genomsnittlig lön för alla invånare i Sverige per ålderskategori och län.

Visa lön per ålderkategori

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Ålder Kvinna Man
18-24 - kr - kr
25-34 - kr - kr
35-44 - kr - kr
45-54 - kr - kr
55-64 - kr - kr
65-66 - kr - kr
Genomsnitt - kr - kr

 

Ålder Genomsnitt Furir Genomsnitt alla yrken
18-24 - kr 28 100 kr
25-34 - kr 35 200 kr
35-44 - kr 41 000 kr
45-54 - kr 44 300 kr
55-64 - kr 42 300 kr
65-66 - kr 38 200 kr
Genomsnitt - kr 39 000 kr
Ålder Kvinna Man
18-24 26 000 kr 27 300 kr
25-34 33 000 kr 33 500 kr
35-44 38 200 kr 38 700 kr
45-54 43 200 kr 43 700 kr
55-64 44 400 kr 46 000 kr
65-66 - kr 42 300 kr
Genomsnitt 33 500 kr 38 200 kr

 

Ålder Genomsnitt Furir Genomsnitt alla yrken
18-24 26 900 kr 26 000 kr
25-34 33 400 kr 32 300 kr
35-44 38 600 kr 37 000 kr
45-54 43 700 kr 39 600 kr
55-64 45 900 kr 39 400 kr
65-66 42 300 kr 41 000 kr
Genomsnitt 37 600 kr 36 600 kr

Visa lön per region

  • Privat sektor
  • Offentlig sektor
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket - kr - kr - kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm - kr - kr - kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr
Region Genomsnitt Kvinna Man
Mellersta Norrland - kr - kr - kr
Norra Mellansverige - kr - kr - kr
Riket 37 600 kr 33 500 kr 38 200 kr
Småland med öarna - kr - kr - kr
Stockholm 37 600 kr 33 500 kr 38 200 kr
Sydsverige - kr - kr - kr
Västsverige - kr - kr - kr
Östra Mellansverige - kr - kr - kr
Övre Norrland - kr - kr - kr

Högsta och lägsta lön

Högst avlönade yrken

Högsta lön

Den högsta lönen, som furir, ligger på 46 000 kr. Han, för det är en man, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en kvinna inom detta yrke tjänar 44 400 kr.

Lägst avlönade yrken

Lägsta lön

Den lägsta lönen, som furir, ligger på 26 000 kr. Hon, för det är en kvinna, finns inom samtliga sektorer. Närmaste lön för en man inom detta yrke tjänar 27 300 kr.

Variationer i lön inom Furir

Yrkestitel Kvinna Man
Specialistofficer 33 500 kr 38 200 kr

Fler yrken med samma statistik som en Furir

Statistiken som visas på den här sidan är hämtad från Statistiska Centralbyrån (SCB) och gäller för följande yrkesbenämningar.

Fler yrken med samma lön som en Furir

Visste du att en Furir i snitt har liknande lön som en VD friskvård och sport?

Här ser du fler yrken med liknande medellön som en Furir inom ett spann om +/- 500 kr i månaden.

Sök lönestatistik för alla yrken